මේක ගන්න තැනක් දන්නව ද?

Piyathissa

Well-known member
 • Jul 18, 2020
  449
  648
  93
  මෙන්න මේ Product එක ගාල්ල මාතර තංගල්ල අවට ගන්න තැනක් දන්නව ද?

  මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකම වෙන්න ඕනේ නෑ..

  coco peat.jpg


  මේ හා සම්බන්ධ විඩියෝ දෙකක් ලින්ක් දාන්නම්

  මේ තව ඒ වගේ එකක්

  ගොඩක් ගන්න නෙමෙයි බෑග් 15ක් වගේ ගන්න
   

  selinux57

  Active member
 • Jul 19, 2016
  493
  130
  43
  ගැනු ළමයද?
  කොකො ෆීට්/බ්‍රික්ස් ද?

  පොඩ්ඩක් ඔන්ලයින් බලපන්..
  ගලුකු ලන්කා
  කොකො ග්‍රීන් කියලා ඉන්ගිරිසෙයෙන් ටයිප් කරල
  ඔය දෙකෙ තමයි හදන්නෙ.
  කුරුනැගල කම්පැනි දෙක තියෙන්නෙ
  ලොකල් විකුනනවද බලපන් කොල් එකක් දීල

  https://galuku.com
  http://www.cocogreen.com
   

  Piyathissa

  Well-known member
 • Jul 18, 2020
  449
  648
  93
  ගැනු ළමයද?
  කොකො ෆීට්/බ්‍රික්ස් ද?

  පොඩ්ඩක් ඔන්ලයින් බලපන්..
  ගලුකු ලන්කා
  කොකො ග්‍රීන් කියලා ඉන්ගිරිසෙයෙන් ටයිප් කරල
  ඔය දෙකෙ තමයි හදන්නෙ.
  කුරුනැගල කම්පැනි දෙක තියෙන්නෙ
  ලොකල් විකුනනවද බලපන් කොල් එකක් දීල

  https://galuku.com
  http://www.cocogreen.com
  තෑන්ක්ස් මචං
   
  • Like
  Reactions: selinux57 and NRTG