මේ ජින්

Mr.Wikirana

Well-known member
 • Jun 28, 2023
  1,404
  3,857
  113
  සිංහලු මේ ජින් බ්‍රෑන්ඩ්ස් ලංකාවේ තියනවද . මේ වර්ගයේ ජින් බීපු උන් ඉන්නවද ? මගේ යාලුවෙක් UK ඉඳන් එනවා. ඌ ගේන්න අහනවා.

  Whats-App-Image-2023-12-23-at-8-57-06-PM-1.jpg
   

  Candid-B

  Well-known member
 • Apr 25, 2019
  19,921
  1
  33,402
  113
  චූවගෙ රෑෂ් එකේ
  මේ ජින්.. කාටදැයි.. මේ ජින් කාටදැයි..
  ඔබ දන්නවා ඇතී.. හිත මගේ පිදු හැටී..
  සිහිවේ නොනැවතී..
  මේ ජින්...
  :(