රුවන්/ෂෙරිල්

DIGger

Member
May 18, 2016
689
74
0
Me ganige katha ban :eek:. Nikan mohini wage. :baffled:
Anyway good job by them.
ඇත්තට මාරම ලස්සනයි
ලොකු සීනුත් නැහැ හැමෝම එක්ක කතා කරනවා:love:
 

DIGger

Member
May 18, 2016
689
74
0

Those injection need to increase dose every 6 months or so to maintain the same fairness.End result after few years looking like bleach boiled baboons.
උබ ඒවා විකුනන එකෙක්ද? :shocked:
 

all_most

Member
Dec 19, 2011
2,932
127
0
UAE, Ajman
කැමරාවට කැතට පෙනුනට ඇත්තට දැක්කම ලස්සනයි මේක්අප් නැතුවත්....