වස්ති උබෙ තාත්තයි අපෙ තාත්තයි සිංදුව.

sbr

Well-known member
 • Jan 22, 2009
  2,381
  104
  63
  වස්ති උබෙ තාත්තයි අපෙ තාත්තයි සිංදුව.

  උබෙ තාත්තයි අපෙ තාත්තයි ලිරික්ස් හරි සිංදුව හරි තියෙනවනං දාපංකො බං. :rofl::rofl:

  ආයෙ පාරක් මතකය ආවර්ජනය කරන්න හිතුනා.:D :D
   

  Sesky_Buwa

  Member
  Jul 5, 2016
  261
  39
  0
  Colombo
  තොපෙ තාත්තයි අපෙ තාත්තයි එලාර යුද්දේ
  තොපෙ තාත්තගේ සරම කැඩුන සබාව මැද්දේ

  තොපේ තාත්තයි අපෙ තාත්තයි පුවක් කපනවා
  තොපෙ තාත්තගෙ ගිරේ නැතුව පුකෙන් තලනවා

  තොපෙ තාත්තයි අපේ තාත්තයි කුඹුරු කොටනවා
  තොපෙ තාත්තගේ වකුටු පුකට කපුටො කොටනවා
   

  Hamu mahaththaya1

  Well-known member
 • Dec 7, 2017
  7,653
  5,853
  113
  ගම මහනුවරයි
  තොපෙ තාත්තයි අපෙ තාත්තයි එලාර යුද්දේ
  තොපෙ තාත්තගේ සරම කැඩුන සබාව මැද්දේ

  තොපේ තාත්තයි අපෙ තාත්තයි පුවක් කපනවා
  තොපෙ තාත්තගෙ ගිරේ නැතුව පුකෙන් තලනවා

  තොපෙ තාත්තයි අපේ තාත්තයි කුඹුරු කොටනවා
  තොපෙ තාත්තගේ වකුටු පුකට කපුටො කොටනවා

  තොපෙ තාත්තයි අපේ තාත්තයි එකම බස් එකේ
  තොපෙ තාත්තගේ සරම කැඩිලා එන්ජිම අස්සේ


  :lol::lol:
   

  Gunther

  Well-known member
 • Jun 6, 2017
  2,221
  1,437
  113
  තොපෙ තාත්තයි අපෙ තාත්තයි එලාර යුද්දේ
  තොපෙ තාත්තගේ සරම කැඩුන සබාව මැද්දේ

  තොපේ තාත්තයි අපෙ තාත්තයි පුවක් කපනවා
  තොපෙ තාත්තගෙ ගිරේ නැතුව පුකෙන් තලනවා

  තොපෙ තාත්තයි අපේ තාත්තයි කුඹුරු කොටනවා
  තොපෙ තාත්තගේ වකුටු පුකට කපුටො කොටනවා

  තොපේ තාත්තයි අපෙ තාත්තයි කැරම් ගහනවා
  තොපෙ තාත්තගේ සරම යටින් රෙඩා පේනවා
  :P