සක්කාය දෘෂ්ඨිය අත්හැරීම සරල ද?

rajitha.wijayaratne

Well-known member
 • Jun 14, 2017
  896
  640
  93
  සක්කාය දෘෂ්ඨිය නම් වූ බැඳීම අත්හැරීම සිහිනයක් පමණි. සක්කාය දෘෂ්ඨිය අත්හැරීම සරල නොවන්නේ එහෙයිනි.

  සක්කාය "දෘෂ්ඨිය" නොවේ "දිට්ටිය"

  සක්කාය දිට්ටිය තේරුම් ගන්න අමාරු තැන මොකක්ද?
   

  nipund

  Well-known member
 • May 17, 2007
  371
  424
  63
  සියලුමම දෘෂ්ටි වෙන්න බෑ , ගොන් පාට් කියලා අහුවෙන එක. හිටන් ඉන්න පොල්වක් නෑ වගෙ වෙන එක.
  උදාහරණයකට

  අපි දරන ඔක්කොම මත , ආගමික ,දෙශපාලනික, විද්‍යාත්මක ,දාර්ශනික ,පෞද්ගලික ඇතුළු සියල්ලම මත අපි හදාගන්නෙ ඇහෙන්, කනෙන්, ඇගෙන් හා සිතෙන් ගන්න දත්ත වලින්. අලුත් මතයක් නම් ගන්න දත්ත සිතෙ තියෙන පරණ දත්ත එකතු වෙලා තමා හැදෙන්නේ .

  හැබැයි අපි දන්න විද්‍යාවට අනුව දිවෙ තියෙන්නේ රසායනික ප්‍රතිග්‍රාහක. රසායනික තමා දිවට දැනෙන්නේ . නහයත් එහෙමයි .රසායනික වල පාටක් සුවදක් නෑ. ඇහැට එන තර‍ංග වල ගැබුර හො වර්ණයක් නෑ. කනට එන තර‍ංග වල වචන තේරුම් නෑ.
  "මොළය" විසින් එ දත්ත වලින් රස, සුවද,ත්‍රිමාණ බව, වර්ණවත් බව ,ශබ්ද මවල දෙන බව තමයි මතය..

  එහෙම මවල දෙන ලොකය තුල තමා ඔයාට ඔයාව හමුවෙන්නෙ..
  මැවීමක් තුල මේකමයි හරි . මේකමයි වැරදි කියන්න පුළුවන් ද?
  කොටින්ම "මේක" කියන එකත් මවල.😉.
  මායාවක් තුල මායාව වත් හමුවෙන්න පුළුවන් ද?
  මවලා දෙන තොරතුරු උඩ මම හරි කියලා අරන් නටන එක දුකක් නෙමේ ද? ගොන් පාට් එකක් නෙමේ ද?
  කොටින්ම පැවැත්මම දුකක් නෙමේ ද?


  මොලෙන් මවලා දෙනවා කියලා ගත්තට මොලයක් තියෙනවා කියලා අරන් තියෙන්නේත් මැවීම තුලම තමා.🙂
   
  • Like
  Reactions: Nimeshaya