සමා.ජගත වීද?

adrianou

Active member
 • Nov 20, 2016
  806
  130
  43
  බත්බැ.ලයනුත්,
  උන්ගේ කාපාලු ළමයින්ගේ ෆන් ලයිෆ් එක වෙනුවෙනුත්,
  ජාති
  .යේ සාර.ය උරණ උන්ගේ බින්දු ගාන වැඩි කර ගැනීම වෙනුවෙනුත්,
  ආර්ථිකයේ දැති රෝද වන සාමාන්‍ය ජනයා සමා
  .ජගත වීම වැදගත්.
  කොරෝ
  .නා සමාජ.ගත වීම උන්ට වැදගත් නැත.

  No. of Death and Cases just a number for them.
   

  bestdivx

  Well-known member
 • Dec 17, 2007
  1,425
  499
  83
  Cryptosphere
  සමාජ ගතවීමේ කිසිම අවධානමක් නැත. සමජය දැන් ඇන්ටාටිකාවද පසුකර ගොස් ඇත.
   
  • Haha
  Reactions: Smartm