සුභම සුභ වෛශාක්‍ය මංගල්‍යයක් වේවා!!!!!!!!

Kosala_Wickramasinghe

Well-known member
 • Jun 3, 2011
  2,241
  514
  113
  යාළුවොත් එක්ක
  සුභම සුභ වෛශාක්‍ය මංගල්‍යයක් වේවා!!!!!!!!

  එළකිරියේ සියලු සොයුරු සොයුරියන්ට සුභම සුභ වෛශාක්‍ය මංගල්‍යයක් වේවා :)!!!!!!!!!!!!!!!

  buddha-1-1.jpg


  අමාමහ බුදුන් දෙසු දහම් සිත් ලැඟුම්ගෙන පහන් සිතුමෙන් පැතිර ලෝකයක් සිසිලවම සසර දුක්
  නිවීයන නිවන් අවබෝධ වන උතුම් වෙසඟක්ම වේ සැමට සැනසුම් ගෙනෙන සුභ වෛශාක්‍ය
  මංගල්‍යයක්ම වේවා..:):):)