සේන ජනාධිපති වෙලා හිටියනං..

niranga1989

Well-known member
  • Jan 29, 2021
    2,302
    3,000
    113
    Sirisena is the best president SL ever had. ubalage konda pana nathi katha newey... uu neethiya paththen sahenna wada kala..