හොද මොනිටර් එකක් ගන්න ඕනේ

Tyrion Lannister

Well-known member
 • Aug 20, 2012
  1,273
  1,111
  113
  Winterfell
  හොද මොනිටර් එකක් ගන්න ඕනේ. Software Development and System Configurations තමයි වැඩිපුර කෙරෙන්නේ. මට මොනිටර් ගැන කිසිම දැනුමක් නෑ. ගේම්ස් ගහන්න වීඩියෝ එඩිට් කරන්න බලපොරොත්තුවකුත් නෑ. ලොකු ගනක් වියදම් නොකර ගන්න පුලුවන් එකක් කියපන්කො.

  Height Adjustable වෙන්න ඕනේ.
  HDMI Input එකක් තියෙන්න ඕනේ.
  අගල් 21 වගේ තිබ්බ නම් ඇති.
  කල්පවතින එකක් ඕනේ, ඔක උස්සන් යන්න බෑ හදන්න.

  ගැලපෙන මොනිටරක් සහ ගන්න පුලුවන් නැනක් කියගෙන යන්නකො. :)

  Thanks in advance for recommendations.
   

  Tyrion Lannister

  Well-known member
 • Aug 20, 2012
  1,273
  1,111
  113
  Winterfell

  salitha22

  Well-known member
 • Feb 8, 2015
  2,822
  2,162
  113
  හොද මොනිටර් එකක් ගන්න ඕනේ. Software Development and System Configurations තමයි වැඩිපුර කෙරෙන්නේ. මට මොනිටර් ගැන කිසිම දැනුමක් නෑ. ගේම්ස් ගහන්න වීඩියෝ එඩිට් කරන්න බලපොරොත්තුවකුත් නෑ. ලොකු ගනක් වියදම් නොකර ගන්න පුලුවන් එකක් කියපන්කො.

  Height Adjustable වෙන්න ඕනේ.
  HDMI Input එකක් තියෙන්න ඕනේ.
  අගල් 21 වගේ තිබ්බ නම් ඇති.
  කල්පවතින එකක් ඕනේ, ඔක උස්සන් යන්න බෑ හදන්න.

  ගැලපෙන මොනිටරක් සහ ගන්න පුලුවන් නැනක් කියගෙන යන්නකො. :)

  Thanks in advance for recommendations.
  keeyakta wageda balanne.gewal koheda
   

  SDR2000

  Well-known member
 • Nov 25, 2015
  1,100
  245
  63
  ගෙදර
  mama nam 24-inch dell hight adjustable rotatable Dell ekak gatta 8500 ta.. used.. me model eka

  images.jpeg


  methanin gatte https://www.usedcomputers.lk/