හොඳම Forex Brokers ලා කවුද? - what is your experience?

Simple Man

Junior member
 • Apr 9, 2014
  106
  12
  18
  හොඳම Forex Brokers ලා කවුද? - what is your experience?

  ඔයාලා Forex trade කරලා තියෙන හොඳම ෆොරෙක්ස් බ්‍රෝකර්ස්ලා කවුද? හොඳම කියලා මම අදහස් කලේ ඔයාලා deposit කරපු ගානට වඩා වැඩි profit එකක් withdraw කරලා තියෙන, stop loss hunting කරන්නේ නැති, slippage එක අඩු fast execution time එකක් තියෙන brokers ලා?

  Experienced traders please share your experiences.
   

  U-tag

  Well-known member
 • Nov 18, 2011
  11,939
  13,294
  113
  XM මම deposit කරේ USD 00.00. Withdrawal කරා USD 120.