🤣 ඔටෝමැටික් පොන්නයෝ 🤣

Hyaenidae

Well-known member
 • Apr 8, 2015
  45,277
  2
  43,353
  113
  එළකිරියේ මැනුවල් වාහන පදින්න බැරි ඔටෝ විතරක් පදින මේ වගේ පොන්නයෝ ඉන්නවද? 👇🏽

  1st video is an automatic WagonR (you can tell when they open the rear door)

  VGbLJ1B.png  8iIMVJy.png
   
  Last edited:
  • Like
  Reactions: ttj and todd2231048