සනෝජ්_තරංග

Well-known member
 • Dec 29, 2012
  1,570
  659
  113
  Colombo
  මේ වෙලාවේ Damro එකේ, එහෙම Panasonic Aero Series AC Unit නැහැ. Stock ඉවරයි.

  Damro එකෙන් ම ගන්න පුළුවන් හොඳ 9000 - 12000 BTU වගේ හොඳ Model මොනවද ? LG Dual Inverter එක මොකද ?


  Bump
  ------ Post added on Mar 17, 2021 at 7:32 PM