asiyawe paranama prabu gammanaya sri lankawn hoya gane.....................