අත් වැඩ (.)(.)

Gajaman007

Well-known member
 • Feb 1, 2016
  595
  534
  93
  මට මේ දැරිවි දැක්කම මගේ පපුව හෝස් ගාලා පිච්චුනා . පව් අසරණ දුප්පත් මිනිස්සු. ඇඳුමක් වත් නැති මිනිස්සු කොපමණ මේ ලෝකේ ඉන්නවද.මට මේ ළමයා ව සම්බන්ද කරගන්න නොම්බරයක් තියෙනවනම් දෙන්න.මම කැමති උදව් කරන්න.
   
  • Sad
  Reactions: Jolly_Roger

  saja

  Well-known member
 • Jan 8, 2007
  9,087
  1,795
  113
  Home Sweet Home
  lankawe namyi maye hite oki
  මට මේ දැරිවි දැක්කම මගේ පපුව හෝස් ගාලා පිච්චුනා . පව් අසරණ දුප්පත් මිනිස්සු. ඇඳුමක් වත් නැති මිනිස්සු කොපමණ මේ ලෝකේ ඉන්නවද.මට මේ ළමයා ව සම්බන්ද කරගන්න නොම්බරයක් තියෙනවනම් දෙන්න.මම කැමති උදව් කරන්න.