අලුත් ගේමක් දුන්නා ඩුබායිවල

GameKaraya

Banned
 • Nov 29, 2016
  258
  55
  28
  හතර දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් වත් සීරීමක් වත් නැතුව බැස්ස නම් මොකද කරන්න හිතාගෙන හිටියේ?
  Well, to be honest that was the thing we expected to happen. We didn't think for a moment, spike stripe would do that much damage though. All we had was 3 cans of pepper spray.
   

  Hyaenidae

  Well-known member
 • Apr 8, 2015
  45,010
  2
  42,853
  113
  Well, to be honest that was the thing we expected to happen. We didn't think for a moment, spike stripe would do that much damage though. All we had was 3 cans of pepper spray.

  Weak reply bro :oo: You exhausted nearly all your money, did a hell of hard work yet you were expecting sheer luck would incapacitate all people inside two 5-star safety rated SUVs as you manage to flatten a tire of one vehicle? I don't buy it ;)
   

  GameKaraya

  Banned
 • Nov 29, 2016
  258
  55
  28
  Weak reply bro :oo: You exhausted nearly all your money, did a hell of hard work yet you were expecting sheer luck would incapacitate all people inside two 5-star safety rated SUVs as you manage to flatten a tire of one vehicle? I don't buy it ;)
  how do you know those were 5 star rated vehicles? I never mentioned make and model of those.
   

  Hyaenidae

  Well-known member
 • Apr 8, 2015
  45,010
  2
  42,853
  113
  how do you know those were 5 star rated vehicles? I never mentioned make and model of those.

  It's Oman, I don't think vehicles with lesser safety ratings are even sold around there except for vintage cars. Cars with top-tier safety ratings are dirt cheap there anyway, perps running this business have no shortage of moolah. SUVs that are able to navigate through deserts are not some cheap ass Indian Boleros.

  Even if those are not 5-star safety rated my point is still valid; no Gamekaraya would leave this much crucial part of a plan to pure luck ;)
   

  GameKaraya

  Banned
 • Nov 29, 2016
  258
  55
  28
  It's Oman, I don't think vehicles with lesser safety ratings are even sold around there except for vintage cars. Cars with top-tier safety ratings are dirt cheap there anyway, perps running this business have no shortage of moolah. SUVs that are able to navigate through deserts are not some cheap ass Indian Boleros.

  Even if those are not 5-star safety rated my point is still valid; no Gamekaraya would leave this much crucial part of a plan to pure luck ;)
  No, you're right. They were 2016 Jeep Compass I guess. Believe it or not all I had in that time either they should injure themselves or wait and attack. I had at least two hours window if they called back up.
   

  Hyaenidae

  Well-known member
 • Apr 8, 2015
  45,010
  2
  42,853
  113
  No, you're right. They were 2016 Jeep Compass I guess. Believe it or not all I had in that time either they should injure themselves or wait and attack. I had at least two hours window if they called back up.

  Two hours window to do what exactly? You didn't take into account the possibility of them getting off without injuries? What were you planning to do with an electric drill and a pepper spray against 4 people? :baffled:
   

  GameKaraya

  Banned
 • Nov 29, 2016
  258
  55
  28
  Two hours window to do what exactly? You didn't take into account the possibility of them getting off without injuries? What were you planning to do with an electric drill and a pepper spray against 4 people? :baffled:
  You are asking me if I had chance to kill one more of those people would I do that.. That's a real tough situation. Several reasons because of the boarder law All I knew was they shouldn't be armed. Other than that its sheer luck like you said. But if I pushed to take life on that time, my adrenaline rush would have done it. Not only me but also Shehara would do it too. There was no going back in that time. Those crimes are punishable by law in highest which is death penalty from either country.
   

  Hyaenidae

  Well-known member
 • Apr 8, 2015
  45,010
  2
  42,853
  113
  You are asking me if I had chance to kill one more of those people would I do that.. That's a real tough situation. Several reasons because of the boarder law All I knew was they shouldn't be armed. Other than that its sheer luck like you said. But if I pushed to take life on that time, my adrenaline rush would have done it. Not only me but also Shehara would do it too. There was no going back in that time. Those crimes are punishable by law in highest which is death penalty from either country.

  I'm not asking you if you had the chance to kill anybody.

  The plot hole I see here is you counting on sheer luck to incapacitate the four people. You didn't plan what to do if they got off unharmed. Such a precise plan and you didn't plan how to deal with the criminals in the cars who wouldn't think twice to end you if you were caught? :eek:
   
  Last edited:

  GameKaraya

  Banned
 • Nov 29, 2016
  258
  55
  28
  I'm not asking you if you had the chance to kill anybody.

  The plot hole I see here is you counting on sheer luck to incapacitate the four people. You didn't plan what to do if they got off unharmed. Such a precise plan and you didn't plan how to deal with the criminals in the cars who wouldn't think twice to end you if you were caught? :eek:
  You are cornering me to a dry wall.:D:D
  I cannot reveal some information but I can say I didn't use any firearm
   

  Hyaenidae

  Well-known member
 • Apr 8, 2015
  45,010
  2
  42,853
  113
  You are cornering me to a dry wall.:D:D
  I cannot reveal some information but I can say I didn't use any firearm

  I didn't ask you if you use any firearm :baffled:

  You have already shared all the intimate details but you cannot divulge the plan you had to deal with the criminals when their cars were stopped? :D Riiight... you were 100% sure they would be incapacitated by the time you reach them because you're lucky like that huh :lol:

  Like I said, it's a plot hole you missed ;)
   

  GameKaraya

  Banned
 • Nov 29, 2016
  258
  55
  28
  I didn't ask you if you use any firearm :baffled:

  You have already shared all the intimate details but you cannot divulge the plan you had to deal with the criminals when their cars were stopped? :D Riiight... you were 100% sure they would be incapacitated by the time you reach them because you're lucky like that huh :lol:

  Like I said, it's a plot hole you missed ;)
  I'll write a better one next time considering your point.
   

  Hyaenidae

  Well-known member
 • Apr 8, 2015
  45,010
  2
  42,853
  113
  I'll write a better one next time considering your point.

  That's ma boy
  11.gif
   

  richlife

  Well-known member
 • Oct 14, 2012
  13,123
  2,744
  113
  වැලිවේරිය...
  යකෝ මම මේ කතාවේ ඉතුරු ටික බලන්න අන්තිම පිටු ටික රිෆ්‍රෙෂ් කර කර ඉන්නවා..:baffled: මූ ඒක මුල පිටුවේ දාලා..:oo:
  මම ඒත් බැලුවා උඹලා කොහෙන්ද කතාව කියෙව්වේ කියලා.. මාර චාටර් එකක් මට උනේ..:sorry:
   

  King_cobra

  Well-known member
 • Apr 1, 2015
  17,123
  1,822
  113
  මාතොට
  යකෝ මම මේ කතාවේ ඉතුරු ටික බලන්න අන්තිම පිටු ටික රිෆ්‍රෙෂ් කර කර ඉන්නවා..:baffled: මූ ඒක මුල පිටුවේ දාලා..:oo:
  මම ඒත් බැලුවා උඹලා කොහෙන්ද කතාව කියෙව්වේ කියලා.. මාර චාටර් එකක් මට උනේ..:sorry:  එකටත් ඔලුව තියෙන්නෝන :rofl::rofl:
   

  miyuru4u

  Well-known member
 • Jan 18, 2007
  31,218
  9,337
  113
  In the eyes of my girl
  CCTV walata ubalawa penne nadda bun
  salli bags aran hotel ekata ena ewa yana ewa
  hire ekata gatta wahana walin ubala kawuada anam manam

  international drug dealer kenek ta owa hoanna barida bun ?

  confused
   

  MR BOLD

  Banned
  Oct 5, 2017
  1,070
  168
  0
  You are cornering me to a dry wall.:D:D
  I cannot reveal some information but I can say I didn't use any firearm

  We know that. Don't divulge that information.
  Actually the real reason I trusted you is this incoherance of the story. If you are a troll you will make things as believable as possible. But this is unbelievable. That make makes it trustworthy..
   

  MR BOLD

  Banned
  Oct 5, 2017
  1,070
  168
  0
  I didn't ask you if you use any firearm :baffled:

  You have already shared all the intimate details but you cannot divulge the plan you had to deal with the criminals when their cars were stopped? :D Riiight... you were 100% sure they would be incapacitated by the time you reach them because you're lucky like that huh :lol:

  Like I said, it's a plot hole you missed ;)

  Oh man... be smart. He cannot tell all the informations to us. But there are plenty of other info to varify his story.
   

  SahanJ123

  Well-known member
 • Mar 18, 2012
  7,629
  708
  113
  Ceylon
  මූ ගේම දෙන්න ඇති, එත් උඹල හිතනවද මූ ඔක්කොම විස්තර ඒ විදියටම ඒ අකාරයෙන්ම දැම්ම කියල. මම නම් හිතන්නේ, නම්, ගම්, කාලය, හෝටල් සහ රටවල් පවා වෙනස් ඇති කියල.  හොයාගන්න කිසි දෙයක් ඕනා නැ බන්. මු අර බීපු වීදුරුවේ ඇගිලි සලකුණ අරගෙන ලංකාවේ පාස්පෝට් ඔෆිස් එකේ පොන්නයෙකුට රුපියල් 1000ක් දුන්නනම් පාස්පෝට් නම්බර් එකත් එක්ක නමත් කියයි. තව යුරෝප් කාර් ඩිලර් ගේ ෆෝඩ් එක්ස්ප්ලෝර රෙන්ටල් ඩෙට් බැලුවනම් ලංකාවේ පාස්පෝට් එක්ක, අලයින් වලින්ම මු මාට්ටු. මම හිතන්නේ මු ගේම ගැහුවනම්,මේ දින, වකවානු, ප්ලේස් ඕල්ටර් කරලා තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා කතාවෙත් මු මිගමුව් නුවර ඒ සි බස් ගැන කිව්වේ ඔය ඕල්ටර් කිරිල්ලට ගිහින්.
   

  SahanJ123

  Well-known member
 • Mar 18, 2012
  7,629
  708
  113
  Ceylon
  yeah, thats a spoiler. he was not only a game boy, but a good writer. But those silly plots should be avoided.


  I didn't ask you if you use any firearm :baffled:

  You have already shared all the intimate details but you cannot divulge the plan you had to deal with the criminals when their cars were stopped? :D Riiight... you were 100% sure they would be incapacitated by the time you reach them because you're lucky like that huh :lol:

  Like I said, it's a plot hole you missed ;)