අළුත් ආණ්ඩුව (ටිපර් පාක් කරන්න එපා මේ කපේදී වෙන්නේ නෑ )

Solo Rider

Well-known member
 • Sep 4, 2020
  31,159
  1
  142,145
  113
  96
  හෝමාගම
  විලච්චිය පැත්තේ කෑම්ප් ඒක නං ෂුවර් එකටම බලාගන්නේ @Solo Rider ඒ නිසා බය වෙන්න දෙයක් නෑ.

  ගල් බොඑතලයක් ගෙනව නන් වැඩ අඩු ග්ෲප් එහෙකට දාල දෙන්න පුලුවන් කොමරෙඩ් :rolleyes:
   

  Don GasCan

  Well-known member
 • Nov 3, 2010
  28,754
  35,630
  113
  සේදවත්ත
  වෙන්න පුලුවන් දෙයක් ජවිපේ 1970 වගේ බලයට ආවනම් . අනාගතේ කියලා සුවර් එක්කුත් නෑ , නිවන් සුව මාලිමාවය ජය සැට් එක ඕක කරයි , කරලා අඩයි