එයාර්පෝර්ට් රෑම්ප් ජීවිතේ

rochel1977

Well-known member
 • May 15, 2006
  11,493
  2,481
  113
  AKL, NZ and Kandy
  ගොඩ කාලෙක ඉඳන් ත්‍රෙඩ් එකක් දාන්න උවමනාවක් තිබුනා එයාර් පෝට් එකේ රෑම්ප් එකේ වැඩ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. වීඩියෝ එකේ අඩු පාඩු ඇති. බලලා කියන්න කොහොමද කියලා

  Part I


  Part II