එළකිරි අවුරුදු කුමරිය 2017 - ඇරඹුණා ...!!!

එළකිරි අවුරුදු ක

 • mayuri

  Votes: 49 12.5%
 • miuruhansi

  Votes: 76 19.4%
 • paris

  Votes: 134 34.3%
 • Rosaine_Doll

  Votes: 132 33.8%

 • Total voters
  391
 • Poll closed .

Garrus

Well-known member
 • Aug 27, 2015
  5,819
  960
  113
  නෝර්මැන්ඩි SR2
  මේ පාර අවුරුද්දත් ළඟ ළඟ එනවා නේද :baffled: ජනවාරි ඉවරයි ඊළඟට පෙබරවාරි මාර්තු අප්‍රේල් :baffled:

  ඊට පස්සේ මැයි ජුනි ජුලි අගෝස්තු ඔක්තොම්බර් සැප්තැම්බර් නොවැම්බර් දෙසැම්බර් ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තු අප්‍රේල්.. ඊළඟ එකත් එනවා...
  :dull:
   

  kinkon

  Well-known member
 • Aug 5, 2007
  108,365
  2
  105,974
  113
  Kandy ♕
  avatar1315_13.gif