එළකිරි අවුරුදු කුමරිය 2017...!!!

rigamage

Well-known member
 • Feb 18, 2007
  3,422
  1,048
  113
  මහවිලච්චිය
  එළකිරි අවුරුදු කුමරිය 2017...!!!

  එළකිරි අවුරුදු කුමරිය 2017

  ආයුබෝවන්

  ඔබ සැමට සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා ...!!!

  කිරියේ අවුරුදු තරග කීපයක් උණුසුම්ව යන අතරතුර තවත් තරගයක් ආරම්බ කරන්නයි හදන්නේ ..මිට කලින් මේ තරගය කිපසැරයක් පවත්වන්න හැදුවත් අසාර්ථක උන ...මන් හිතනවා මේ පාරවත් වැඩේ සාර්ථක කර ගන්න ලැබේවි කියල ...


  මෙන්න ඔයාලට අවස්තාව තියෙනවා එළකිරි අවුරුදු කුමරිය 2017 සදහා සුවිශේෂි කුමරියන්ගේ (active members) සුදුසු නාම යෝජහන ඉදිරිපත් කරන්න ..නියමිට වෙලාව අවසන් උන පසු නම යෝජනා ලෙස ඉදිරපත් උන අයගෙන් පෞද්ගලිකවම විමසනවා මේ තරගයට සහබාගි වෙන්න කැමතිද කියල..එයාලගේ පුර්ණ අනුමැතිය ලැබුනොත් පමණයි එළකිරි අවුරුදු කුමරිය 2017 සදහා මුලික වටයේ තෝරාගැනීම කරන්නේ.....මෙන්න දැන් අවස්තාව විවුර්තයි ...නාමයෝජනා බර ගැනීම heta 4.00pm ට අවසන් වෙන අතර හෙට වන විට තරගය අරඹ කල හැකි වේ යැයි අනුමාන කරනවා...එහෙනම් ඉතින් අපි වැඩේ පටන් ගමු  EGTtYvu.gif
   

  aruna1

  Well-known member
 • Apr 22, 2008
  9,204
  4,281
  113
  34
  Galle
  එළකිරි අවුරුදු කුමරිය 2017

  ආයුබෝවන්

  ඔබ සැමට සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා ...!!!

  කිරියේ අවුරුදු තරග කීපයක් උණුසුම්ව යන අතරතුර තවත් තරගයක් ආරම්බ කරන්නයි හදන්නේ ..මිට කලින් මේ තරගය කිපසැරයක් පවත්වන්න හැදුවත් අසාර්ථක උන ...මන් හිතනවා මේ පාරවත් වැඩේ සාර්ථක කර ගන්න ලැබේවි කියල ...


  මෙන්න ඔයාලට අවස්තාව තියෙනවා එළකිරි අවුරුදු කුමරිය 2017 සදහා සුවිශේෂි කුමරියන්ගේ (active members) සුදුසු නාම යෝජහන ඉදිරිපත් කරන්න ..නියමිට වෙලාව අවසන් උන පසු නම යෝජනා ලෙස ඉදිරපත් උන අයගෙන් පෞද්ගලිකවම විමසනවා මේ තරගයට සහබාගි වෙන්න කැමතිද කියල..එයාලගේ පුර්ණ අනුමැතිය ලැබුනොත් පමණයි එළකිරි අවුරුදු කුමරිය 2017 සදහා මුලික වටයේ තෝරාගැනීම කරන්නේ.....මෙන්න දැන් අවස්තාව විවුර්තයි ...නාමයෝජනා බර ගැනීම heta 4.00pm ට අවසන් වෙන අතර හෙට වන විට තරගය අරඹ කල හැකි වේ යැයි අනුමාන කරනවා...එහෙනම් ඉතින් අපි වැඩේ පටන් ගමු  EGTtYvu.gif

  Fishing out hidden females. I see....

  I-SEE-WHAT-YOU-DID-THERE_HOLYSHIT.jpg