එළකිරි පැරණි ඡායාරූප එකතුව

janitht

Well-known member
 • Mar 23, 2008
  198
  455
  63
  167328184_455179482376298_886107916628210795_n.jpg

  ලංඩන් නගරයේ තට්ටු දෙකේ බස් රථවල ආරක්ෂාකාරී බව පෙන්වීමට සිදුකල පරීක්ෂණ අතරින් එකක්. මෙහිදී එම බස් රථය අංශක 30කින් විතර ඇලවුනාම පෙරලෙන්නේ නැති බව පෙන්වනවා. 1933දී
   

  Chanthu 2020

  Junior member
 • May 3, 2020
  86
  90
  18
  bd6783d82e8dd8be1891e1532aa49913+32nq7DiNan1vbq8krANC4JXc9nw01pqxoV3usk4ECjX0slzSdsPQ7BdUBTEzdiwq6chD.UGyB_1qkhVWjf9AdYS1fMPMwstQcrtm493Bv02b.RM3edyqU.KV2dWvg66C

  ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ටෙක්සාස් හි "පලුක්සි"ගංගාව අසලින් කැණීම් කිරීමේදී හමුවූ ඩයිනොසෝර් අඩිපාර - 1952
  මඩ තට්ටුවක්ද ඒ
   
  • Like
  Reactions: kpg