ගෙදරට නෝට්බුක් එකක් දීල ගිහිං

LINDA_ADERSON_22

Well-known member
 • Dec 12, 2010
  10,447
  4,780
  113
  ගෙදරට අලුත් ඩෙල් නෝට්බුක් එකක් දීල ගිහින් ඉස්කෝලෙන් කියලා.😳 කෝල් එකක් දීල බැලුව වැරදිලද දන්නෑ කියලා, තියාගන්න කිව්වේ මේ ටිකේ ඉස්කෝලෙත් නැති එකේ හෝම්වර්ක් කරන්න.😝

  IMG_20210112_160037_961.jpg
   

  2osama

  Well-known member
 • Oct 25, 2010
  18,387
  9,511
  113
  මාලඹේ
  ගෙදරට අලුත් ඩෙල් නෝට්බුක් එකක් දීල ගිහින් ඉස්කෝලෙන් කියලා.😳 කෝල් එකක් දීල බැලුව වැරදිලද දන්නෑ කියලා, තියාගන්න කිව්වේ මේ ටිකේ ඉස්කෝලෙත් නැති එකේ හෝම්වර්ක් කරන්න.😝

  View attachment 109473
  ගෙදර Light නැද්ද බං කළුවරේද ඉන්නේ 🙄🙄🙄
   

  dmsupun

  Well-known member
 • May 13, 2007
  4,470
  1,187
  113
  Kandy
  ගෙදරට අලුත් ඩෙල් නෝට්බුක් එකක් දීල ගිහින් ඉස්කෝලෙන් කියලා.😳 කෝල් එකක් දීල බැලුව වැරදිලද දන්නෑ කියලා, තියාගන්න කිව්වේ මේ ටිකේ ඉස්කෝලෙත් නැති එකේ හෝම්වර්ක් කරන්න.😝

  View attachment 109473
  UK wala padiyata gahana tax eka kochcharada bun %??
   
  • Like
  Reactions: LINDA_ADERSON_22