චාරිකා - සුන්දර මන්දාරම් නුවර

Thari87

Well-known member
 • Jun 18, 2021
  1,432
  1,992
  113
  මේ දවස් වල නම් පට්ට රස්නි බන්..පිච්චේන අව්වක් වැටෙන්නේ... දියඇලි ටිකත් හිඳිලා ගිහිල්ලා.. පොඩි වතුර පාරක් විතරයි වැටෙන්නේ...
   

  thedigit2s

  Well-known member
 • Oct 3, 2009
  2,092
  2,092
  113
  35
  @ katubedda
  මමත් ගිහින් තිය‌ෙනව නුවරඒලිය රාගල හරහා. අවුරුද්දකට විතර කලින් ගියේ.
  කාර් ඒකක යන්න පුලුවන් කිසිම අවුලක් නැතිව. පාරේ සමහර තැන්වල වලවල් තිය‌ෙනවා. යන ඒක‌ෙක්ව බස්සලා උට කියලා වලවල් බ‌ෙරලා යන්න පුලුවන්. low profile නම් බැරිව‌ෙයි. මන්දාරම් නුවරට කිට්ටු කරලා තනි පල්ලමක් බහින්න තිය‌ෙන්න‌ෙ. යන උන් පරිස්සම‌ෙන් ගිහින් වරෙල්ලා.

  ගමන ආය‌ෙ මතක්කරලා දුන්නට @NRTG ට තැන්කු ව‌ෙවා..