චීන ළමයි ගැන වැඩි කරලා

adrianou

Active member
 • Nov 20, 2016
  939
  236
  43
  හදන්න පුළුවන් ළමයි ගැන 2 ඉඳන් 3 වෙනකන් වැඩි කරලා.

  ලං කාව චී න කො ලනි යක් උනාම මෙහෙට ගෙනත් දාන්න දැම්ම ඉඳන් වැඩ. අන්න රටවල්. දුර තියා ප්ලෑන්.​


  මා ර වැ ඩේ ලං කාවට උ නේ
   

  good-man

  Well-known member
 • Jan 29, 2015
  1,738
  278
  83
  e3a3b85430a829b1ade959aaf4247c61.jpg
   

  ela

  Well-known member
 • Jul 4, 2006
  4,700
  1,784
  113
  N/A
  යකෝ උන්ට ලමයි හදන්න බැරිද ? තොපෙ රනිලයි බූරු පුතයි වඳ වුනාට අනික් මිනිස්සු පලි නැහැ. නිකන් බිල්ලො මවන්නෙ නැතුව ගියා නම් හොඳයි. ගූඇන්පී කාරයින්ට මිනිස්සු රැවටෙන්නෙ නැහැ.