ඡන්දෙට පස්සේ වාහන

eksudda

Well-known member
 • May 25, 2017
  3,562
  547
  113
  මචංලා... ඡන්දෙට පස්සේ වාහන ගෙන්වන්ට දෙයිද... ආරංචියක් නැද්ද මොකුත්...
  අලුත් බජට් එකෙන් මොනවෙයිද කියලද හිතන්නේ....
  කාර් එකක් ගන්ට බැලුවේ. දැන් ගණන් වැඩි වෙලානේ. ගන්නවද නැද්ද කියලා හිතාගන්ට බැරුව ඉන්නේ.... 🤔🤔
   

  VPS09

  Well-known member
 • Sep 13, 2014
  5,094
  409
  83
  maharagama
  වාහන ගනන් අඩු කරයි පෙට්‍රෝල් වැඩි කරයි. රජපක්ශ අන්ඩුවෙ පොලිසි එක ඒක. ගූඑන්පී කරන්නෙ වාහන ගිනි ගනන් යවල පෙට්‍රොල් අඩු කරන එක
   

  eksudda

  Well-known member
 • May 25, 2017
  3,562
  547
  113
  වාහන ගනන් අඩු කරයි පෙට්‍රෝල් වැඩි කරයි. රජපක්ශ අන්ඩුවෙ පොලිසි එක ඒක. ගූඑන්පී කරන්නෙ වාහන ගිනි ගනන් යවල පෙට්‍රොල් අඩු කරන එක
  Adu unothnm hodai BN...