ටොයෝටා ප්‍රියස් ප්‍රයිම් Toyota Prius Prime (PHEV)

SL MULTIMEDIA TUTORIAL

Well-known member
 • ටොයෝටා ප්‍රියස් ප්‍රයිම්
  Toyota Prius Prime (PHEV)
  ටොයෝටා සමාගම විසින් නිර්මාණය කළ දෙමුහුන් මෝටර් රථවල උපාංග වැඩිදියුණු කිරීමක් මගින් මෙම ප්‍රියස් ප්‍රයිම් එහෙමත් නැත්නම් PHEV රථය නිර්මාණය කළ අතර මෙහි සාමාන්‍ය ටොයෝටා දෙමුහුන් රථයේ අඩංගු ගැසොලීන් එන්ජිම, ඉලෙක්ට්‍රික් මෝටරය, අධි වෝල්ටියතා බැටරි යන කොටස් අඩංගු වන අතර පද්ධතියේ විශේෂත්වය වන්නේ මේ සඳහා යොදාගෙන තිබෙන අධි වෝල්ටියතා බැටරිය lithium-ion බැටරියක් වන අතර එහි ධාරිතාව ඔවුන් සඳහන් කරන ආකාරයට ප්‍රියස් 30 රථයේ බැටරි ධාරිතාවයට වඩා වැඩි අගයකින් නිර්මාණය කර තිබේ.
  පද්ධතියේ කොටස් :

  ➡️
  අධි වෝල්ටියතා බැටරිය -
  මෙහි බැටරි වෝල්ටීයතාවය 351.5V.DC පවතින අතර විශේෂත්වය වන්නේ මෙම බැටරිය ආරෝපණය පිටතින් ලබාදෙන බල සැපයුමක් මගින්ද ආරෝපණය කිරීමට හැකිවීමයි. මෙම බැටරිය ලිතියම්-අයන් වේ. මෝටර් රථයේ සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතියේ මෝටර් සදහා අවශ්‍ය සැපයුම් ලබාදීම මෙමගින් සිදුකරනු ලබයි. එමෙන්ම තිරිංග යෙදීමේදී වළදී උත්පාදනය කරගන්නා විද්‍යුත් ශක්තිය ගබඩා කිරීමද මෙම බැටරිය තුළ වේ.
  (Cell voltage – 3.7V, 95 cells connected in series.)

  ➡️
  එන්ජිම -
  මේ සඳහා යොදාගෙන තිබෙන්නේ ටොයොටා ප්‍රියස් 30 සඳහා යොදාගත් 2ZR-FXE එන්ජිම වේ. මෙහි එන්ජිම 1.8L (1798cc) ධාරිතාවකින් යුත් පෙට්‍රල් එන්ජිමක් වන අතර ඉන්ධන සතු රසායනික ශක්තිය චාලක ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කිරීම මෙමගින් සිදුකරනු ලබයි. එන්ජිම පණ ගන්වීම සහ අධි වෝල්ටියතා බැටරි ආරෝපණය Motor Generator 1 (MG-1) මගින් සිදුකරන අතර තිරිංග යෙදීම් වලදී ජෙනරේටර් එකක් ආකාරයට සහ ධාවනයන් Motor Generator 2 (MG-2) මගින් සිදු කරනු ලබයි

  ➡️
  ඔක්සිලරි බැටරිය -
  මෝටර් රථයේ සාමාන්‍ය පරිපථ ක්‍රියාත්මක කරවීම සඳහා අවශ්‍ය සැපයුම් මෙම බැටරිය මගින් ලබාදෙන අතර මෙය ආරෝපණය කිරීමද අධි වෝල්ටියතා බැටරිය හරහාම සිදුවේ.

  ➡️
  Inverter & Converter assembly -
  පද්ධතියේ ප්‍රධාන කොටස් අතර සන්ධියක් ලෙස නම් කල හැකි අතර මෙමගින් කාර්යයන් කිහිපයක්ම සිදු කරයි.
  • ඔක්සිලරි බැටරිය ආරෝපණය කිරීම සඳහා high voltage low voltage බවට පරිවර්තනය කිරීම,
  • Motor Generator ක්‍රියාත්මක කිරීමට අධි වෝල්ටියතාවය [351.5 DC.V (Nominal Voltage)] ආසන්න 600AC.V පත් කිරීම,
  • තිරිංග යෙදීම් වලදී උත්පාදනය වන ප්‍රත්‍යාවර්ථ ධාරාව සරල ධාරාවක් බවට (AC>DC) පත් කර අධි වෝල්ටියතා බැටරිය වෙතට යොමු කිරීම, යන සියලුම කාර්යයන් මෙම inverter converter මගින් සිදු කරනු ලබයි
  No photo description available.

  Technical Article - Isuru Gunasekara
  Technical Article - Isuru Gunasekara Telegram Chanel Link
  Credit: ඉසුරු ගුණසේකර
   
  • Like
  Reactions: hodakolla