තව V8 ටිකක් තමයි අඩුපාඩු...

Ravana21

Well-known member
 • Apr 29, 2021
  504
  755
  93
  191184054_3788369904623795_3803654951044151816_n.jpg
   

  Tyrion Lannister

  Well-known member
 • Aug 20, 2012
  1,705
  1,942
  113
  Winterfell
  ඔව් බන්. ඔය පැත්තට පොඩි වැඩ ටිකක් කරන්න බැලුවා. මේ තියෙන විදියට සල්ලි තියෙන එකා විතරයි බන් ඉගන ගන්නේ. අමාරු පොඩි උන්ට ඉගන ගන්න පුංචි හරි උදව්වක් කරන්න බලුවේ. ඒත් බන් ටැබ් එකක් පවා පට්ට ගනන්. ඉස්සර හෙනම අඩු ගනන් වලට තිබ්බ ටැබ් දැන් හොයා ගන්න නෑ. :no: :no: :no:
   

  warwickuni

  Well-known member
 • May 21, 2008
  1,559
  674
  113
  Why not 6.9 millon appointed them to rule the way they did from 2006! (not to mention deplorable 2015 appointed govt)
   

  aruna1

  Well-known member
 • Apr 22, 2008
  8,082
  2,777
  113
  33
  Galle
  ඔව් බන්. ඔය පැත්තට පොඩි වැඩ ටිකක් කරන්න බැලුවා. මේ තියෙන විදියට සල්ලි තියෙන එකා විතරයි බන් ඉගන ගන්නේ. අමාරු පොඩි උන්ට ඉගන ගන්න පුංචි හරි උදව්වක් කරන්න බලුවේ. ඒත් බන් ටැබ් එකක් පවා පට්ට ගනන්. ඉස්සර හෙනම අඩු ගනන් වලට තිබ්බ ටැබ් දැන් හොයා ගන්න නෑ. :no: :no: :no:
  apita barida chinese phone /tab tikak aduwata genalla bedala denna? patta brand ona nane
   

  jay-shan

  Well-known member
 • Jan 3, 2010
  3,630
  685
  113
  Gotham City
  ඔව් බන්. ඔය පැත්තට පොඩි වැඩ ටිකක් කරන්න බැලුවා. මේ තියෙන විදියට සල්ලි තියෙන එකා විතරයි බන් ඉගන ගන්නේ. අමාරු පොඩි උන්ට ඉගන ගන්න පුංචි හරි උදව්වක් කරන්න බලුවේ. ඒත් බන් ටැබ් එකක් පවා පට්ට ගනන්. ඉස්සර හෙනම අඩු ගනන් වලට තිබ්බ ටැබ් දැන් හොයා ගන්න නෑ. :no: :no: :no:
  Mamath oya wade karanna baluwe. Normal 4G Android phone athine wadeta.
   

  Ravana21

  Well-known member
 • Apr 29, 2021
  504
  755
  93
  ඔව් බන්. ඔය පැත්තට පොඩි වැඩ ටිකක් කරන්න බැලුවා. මේ තියෙන විදියට සල්ලි තියෙන එකා විතරයි බන් ඉගන ගන්නේ. අමාරු පොඩි උන්ට ඉගන ගන්න පුංචි හරි උදව්වක් කරන්න බලුවේ. ඒත් බන් ටැබ් එකක් පවා පට්ට ගනන්. ඉස්සර හෙනම අඩු ගනන් වලට තිබ්බ ටැබ් දැන් හොයා ගන්න නෑ. :no: :no: :no:

  සෑර් ඒවත් ගෙන්නන එක තහනම් කලා නේද ? හැබැයි V8වලටනම් ඔය නීති අදාල නෑ.
   
  • Sad
  Reactions: Tyrion Lannister