ධනපාල උඩවත්තගේ පරණ...

Pinimuva

Well-known member
  • Apr 10, 2011
    1,027
    343
    83
    දැන් ඉන්න හුත්තලට වෙඩි සද්දයක් ඇහුනත් චූ යනව ..ඉස්සර මේ සින්දුවයි තව සින්දුවක් තිබුන මතක නැහැ ආ රන් මලක් ලෙස loudspeaker බැදපු වාහනේක ඔහේ දාගෙන යනව අපේ කොල්ලෝ motivate කරලා ගන්න...මැරෙනකන් trending 1 සින්දු