බයික් බැටරි

pitastharaya

Well-known member
 • May 27, 2013
  1,119
  593
  113
  හොන්ඩා ශයින් බයික් එකට බැටරියක් ගන්න ඕන,මොකක් ද හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එක?කයිජි කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක කොහොමද ?
   

  udarakahata

  Active member
 • Sep 4, 2012
  113
  25
  28
  36
  හොන්ඩා ශයින් බයික් එකට බැටරියක් ගන්න ඕන,මොකක් ද හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එක?කයිජි කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක කොහොමද ?
  මමත් කයිජි කියන එක මගෙ වොල්ටි එකට දැම්මා, මාස දෙකක් වගෙ වෙනවා, අව්ලක් නම් නෑ තාම