මහින්දානන්ද ගෙන් කාබනික පොටෑසියම්

AEG

Well-known member
 • Jul 5, 2012
  787
  1,266
  93
  කාබනික කියන්නේ මොකක්ද කියල දන්නැති එවුන්ද මේ කාබනික ගොවිතැන කරන්න යන්නේ ... නොදකිං අපේ රට ... ඇමතිය දන්නැති එකේ @erozan වගේ පුක හෝදන ඔවුන් දන්නැති එක සාධාරණයි ....
  🤷🤦

   

  erozan

  Well-known member
 • Mar 18, 2011
  64,877
  13,564
  113
  Malabe
  නැත්නම් ඒ කාබනිකද ගොන්ස්?
  නැත්නම් ඒ කාබනිකද ගොන්ස්?
  එහෙම බැලුවාම පසේ තියෙන සියලු සoගටක රසායනිකයි, 🤭🤭 ලෝකෙ කාබනික වගාවක් ඇත්තෙම නැ,නොදකින් ගොන් හරක්..🤣🤣🤣
   

  erozan

  Well-known member
 • Mar 18, 2011
  64,877
  13,564
  113
  Malabe
  Mehemath jeewitha.... Ane mandha.
  Ehenam bang, waha beepang ko wathura kiyala.
  පුලුවන් නම් තර්කයක් ගෙනෙන් පොන්ස් , නොදකින් තොපිල වගේ මීහරක්, 🤣🤣🤣
   
  • Haha
  Reactions: AEG

  hirashgeff

  Well-known member
 • Jan 16, 2007
  10,711
  7,134
  113
  24
  ලොවෙත් නැති තැනක
  එප්පාවල රසායනික නිධියක්ද බන් තියෙන්නෙ?? 🤭🤭🤭

  එප්පාවල පොස්පේට් නිදිය ස්වාභාවික වුනාට කාබනික නෙවෙයි. තොගේ මැටිමෝල් මොලේට තෙරෙන්න තව උදාහරණ දෙන්නම්​

  ග්‍රීනකයිට් කියන්නේ ස්වාභාවික පස් වර්ගයක් ඒකෙන් ගන්නේ කැඩ්මියම් . කාබනික වෙන්නේ නෑ​

  සිනබාර් කියන්නේ ස්වාභාවික පස් වර්ගයක් ඒකෙන් ගන්නේ රසදිය . කාබනික වෙන්නේ නෑ​

  මලකයිට් කියන්නේ ස්වාභාවික පස් වර්ගයක් ඒකෙන් ගන්නේ තඹ. කාබනික වෙන්නේ නෑ​

  කන-නයිට් කියන්නේ ස්වාභාවික පස් වර්ගයක් ඒකෙන් ගන්නේ බොරොන්. කාබනික වෙන්නේ නෑ

  ඒහින්දා සිනාබාර් පුකේ ගාගෙන එකබාර් වෙලා පුක කයිට් කරගනින්​

   

  AEG

  Well-known member
 • Jul 5, 2012
  787
  1,266
  93
  එහෙම බැලුවාම පසේ තියෙන සියලු සoගටක රසායනිකයි, 🤭🤭 ලෝකෙ කාබනික වගාවක් ඇත්තෙම නැ,නොදකින් ගොන් හරක්..🤣🤣🤣
  ඕයි ... කාබනික කියන්නේ Organic ....ඒ කියන්නේ කාබන් මූලද්‍රව්‍ය සහිත රසායනික සංයෝගයක් ....
   

  erozan

  Well-known member
 • Mar 18, 2011
  64,877
  13,564
  113
  Malabe

  එප්පාවල පොස්පේට් නිදිය ස්වාභාවික වුනාට කාබනික නෙවෙයි. තොගේ මැටිමෝල් මොලේට තෙරෙන්න තව උදාහරණ දෙන්නම්​

  ග්‍රීනකයිට් කියන්නේ ස්වාභාවික පස් වර්ගයක් ඒකෙන් ගන්නේ කැඩ්මියම් . කාබනික වෙන්නේ නෑ​

  සිනබාර් කියන්නේ ස්වාභාවික පස් වර්ගයක් ඒකෙන් ගන්නේ රසදිය . කාබනික වෙන්නේ නෑ​

  මලකයිට් කියන්නේ ස්වාභාවික පස් වර්ගයක් ඒකෙන් ගන්නේ තඹ. කාබනික වෙන්නේ නෑ​

  කන-නයිට් කියන්නේ ස්වාභාවික පස් වර්ගයක් ඒකෙන් ගන්නේ බොරොන්. කාබනික වෙන්නේ නෑ​

  ඔහොම බැලුවාම වැලි කැටෙත් රසායනිකයි,🤣🤣🤣 මේ ලෝකෙ කාබනික කියල දෙයක් නැ,🤭🤭 මහ මෝඩ මිනිස්සු ඉන්නෙ ලෝකෙ කාබනික කෑම බිම ගන්ඩ වැඩියෙනුත් ගෙවනව, 🤣🤣🤣🤣
   

  mmrizmy

  Well-known member
 • Dec 11, 2006
  2,731
  946
  113
  Sri Lanka

  එප්පාවල පොස්පේට් නිදිය ස්වාභාවික වුනාට කාබනික නෙවෙයි. තොගේ මැටිමෝල් මොලේට තෙරෙන්න තව උදාහරණ දෙන්නම්​

  ග්‍රීනකයිට් කියන්නේ ස්වාභාවික පස් වර්ගයක් ඒකෙන් ගන්නේ කැඩ්මියම් . කාබනික වෙන්නේ නෑ​

  සිනබාර් කියන්නේ ස්වාභාවික පස් වර්ගයක් ඒකෙන් ගන්නේ රසදිය . කාබනික වෙන්නේ නෑ​

  මලකයිට් කියන්නේ ස්වාභාවික පස් වර්ගයක් ඒකෙන් ගන්නේ තඹ. කාබනික වෙන්නේ නෑ​

  කන-නයිට් කියන්නේ ස්වාභාවික පස් වර්ගයක් ඒකෙන් ගන්නේ බොරොන්. කාබනික වෙන්නේ නෑ​

  ඒහින්දා සිනාබාර් පුකේ ගාගෙන එකබාර් වෙලා පුක කයිට් කරගනින්​


  @erozan Jabok.....
   

  AEG

  Well-known member
 • Jul 5, 2012
  787
  1,266
  93

  එප්පාවල පොස්පේට් නිදිය ස්වාභාවික වුනාට කාබනික නෙවෙයි. තොගේ මැටිමෝල් මොලේට තෙරෙන්න තව උදාහරණ දෙන්නම්​

  ග්‍රීනකයිට් කියන්නේ ස්වාභාවික පස් වර්ගයක් ඒකෙන් ගන්නේ කැඩ්මියම් . කාබනික වෙන්නේ නෑ​

  සිනබාර් කියන්නේ ස්වාභාවික පස් වර්ගයක් ඒකෙන් ගන්නේ රසදිය . කාබනික වෙන්නේ නෑ​

  මලකයිට් කියන්නේ ස්වාභාවික පස් වර්ගයක් ඒකෙන් ගන්නේ තඹ. කාබනික වෙන්නේ නෑ​

  කන-නයිට් කියන්නේ ස්වාභාවික පස් වර්ගයක් ඒකෙන් ගන්නේ බොරොන්. කාබනික වෙන්නේ නෑ​

  ඒහින්දා සිනාබාර් පුකේ ගාගෙන එකබාර් වෙලා පුක කයිට් කරගනින්​

  මූ මෙච්චර කල් කියෙව්වේ මෙලෝ දෙයක් දැනගෙන නෙමෙයිනෙ ...🤦🤦@erozan වැලලියන්
   

  mmrizmy

  Well-known member
 • Dec 11, 2006
  2,731
  946
  113
  Sri Lanka
  ඔහොම බැලුවාම වැලි කැටෙත් රසායනිකයි,🤣🤣🤣 මේ ලෝකෙ කාබනික කියල දෙයක් නැ,🤭🤭 මහ මෝඩ මිනිස්සු ඉන්නෙ ලෝකෙ කාබනික කෑම බිම ගන්ඩ වැඩියෙනුත් ගෙවනව, 🤣🤣🤣🤣

  Me parath sir dinanawa bang, mun wage patti harak inankan.