මැති අමතිලගේ සුරිපි දියණියන්.

D.shan

Well-known member
 • Oct 31, 2011
  9,838
  1,270
  113
  වයබ පාලාතේ
  මැති අමතිලගේ සුරිපි දියණියන්.

  හැමෝම ආදරය කරන මැති අමතිලගේ සුරිපි දියණියන් මෙන්න


  45885797_1997469220553083_5961792117293449216_n.jpg


  46049466_1997469263886412_8668471715434594304_n.jpg


  46031625_1997469300553075_2874716684608864256_n.jpg


  46176134_1997469333886405_444861859137323008_n.jpg


  46049474_1997469370553068_5529348619221598208_n.jpg


  46195097_1997469423886396_8862769198317699072_n.jpg


  46008148_1997469453886393_5383897842345574400_n.jpg


  v
  v
  v
  v
  v
  v
  v
  v
  v
  v
  v
  v
  v  46078326_1997469493886389_3618402053006557184_n.jpg  :lol::lol::lol:


  උපුටා ගැනීම

  http://slarticle.com
   

  Pessimist

  Well-known member
 • Mar 6, 2018
  21,126
  1,561
  113
  🌎
  My 3 Amma kenek nounata Ranil Taththa kenek...ehenam..

  ලමයගෙ අම්ම මෛත්‍රී තමා බං. රනිල් එහෙම පිට යන ජාතියෙ කෙනෙක් නෙමේ :no: