මෙහෙම මිනිස්සු ඉන්නවද ? 🌷😂

මේ වගේ මිනිස්සු ඉන්නවද ?

 • ඉන්නවා

  Votes: 26 89.7%
 • නැහැ

  Votes: 3 10.3%

 • Total voters
  29

Stimulus mind

Well-known member
 • Feb 27, 2021
  8,570
  36,893
  113
  Twilight world

  ඉන්නවා, ඇට නම ලක්ෂයක්:yes:


  මේ කතාකර ත්‍රීවිල් එළවන බූරුවා නම් ත්‍රීවිල් එකක් නෙවේ ගොන් කරත්තෙක බැදලා දක්කන්න ඕන, හරකව අයින් කරලා. :angry:
   

  ඉන්නවා, ඇට නම ලක්ෂයක්:yes:


  මේ කතාකර ත්‍රීවිල් එළවන බූරුවා නම් ත්‍රීවිල් එකක් නෙවේ ගොන් කරත්තෙක බැදලා දක්කන්න ඕන, හරකව අයින් කරලා. :angry:

  මුන්ගේ Family Life ඒක මොන වගේද කියලා මතක් කරද්දී Depression එනවා :rofl: :lol:
   

  Bitter Truth

  Well-known member
 • Dec 19, 2015
  5,315
  8,117
  113
  මහරගම
  අපේ රටේ ගව සම්පත.. :lol: :lol: :lol: :lol:

  cow GIF
   

  motoguzzi

  Well-known member
 • Nov 29, 2016
  240
  340
  63
  දිලීත් ජයවීර කියන පොන්නයගෙ චැනල් එකේ නාට්‍යයක් නේද.මොකෙක්හරි ලොල්ලෙක්ගෙ වොයිස්කට් එකක් සල්ලිවලට දම්මනවා.