රවි සහ හොර රැලම කුඩුවේ - Breaking news

හෙළයෙක්

Well-known member
 • Apr 26, 2014
  5,597
  1,446
  113
  චොකා මල්ලිත් එක්කම එක බස් එකේ පාර්ලිමේන්තුවට එනවද හිරේ ඉදල නැත්තන් වෙනම බස් දෙකක එයිද?

  දැන් නන් බලය නැති නිසා කරදරයක් නැතුවම මුන්ගෙ බැන්කු කේස් එක හොයන්න පුළුවන්. බලමුකො මුන්ගෙ ගැසිලි ටික.
   
  Last edited:

  Edward Kenway

  Well-known member
 • Jan 8, 2015
  3,476
  537
  113
  චොකා මල්ලිත් එක්කම එක බස් එකේ පාර්ලිමේන්තුවට එනවද හිරේ ඉදල නැත්තන් වෙනම බස් දෙකක එයිද?

  දැන් නන් බලය නැති නිසා කරදරයක් නැතුවම මුන්ගෙ බැන්කු කේස් එක හොයන්න පුළුවන්. බලමුකො මුන්ගෙ ගැසිලි ටික.
  මේවා අවුරුදු 5 බම්ප් වෙන ත්‍රෙඩ් :lol:
   

  Don GasCan

  Well-known member
 • Nov 3, 2010
  4,625
  1,951
  113
  සේදවත්ත
  දැන් චොකා මල්ලි පාර්ලිමේන්තු එන්නේ බන්ධනාගාර බස් එකේද , නැත්තම් නඩු කාරයයි ජුරියයි බන්ධනාගාර බස් එකේ /හර්ස් එකේ යයිද