සැලුන් දොර

BLJboss

Active member
 • Aug 15, 2015
  522
  43
  28
  On Earth
  මහින්දගෙ සැලුන් දොර ගෝඨත් එහෙම්ම හයි කරන් නැතුව, සැලුන්දොරට ස්කෑනර් එකක් එහෙම ගහල චෙක්කරල ආයුධ පෙන්නන්න එහෙම රවුමක් ගිහින් ඇවිත් හිටියොත් හොදා..