සියල්ලටම කෙලවිය

kiddoroks

Junior member
 • Jun 9, 2011
  509
  22
  18
  සියල්ලටම කෙලවිය

  මම තවත් සපත්තුවකට උරුමකම් කීවෙමු:(:(:(:(:(
   

  chami_84

  Well-known member
 • Sep 23, 2008
  21,731
  1,395
  113
  දැන් සපත්තු කුට්ටම් කියක් තියෙනවද බන්?:eek:
   

  sanzilla jackcat

  Well-known member
 • Oct 3, 2008
  3,997
  743
  113
  ෆ්ලුජා නගරය
  Just don't care man.
  Let the life to run throguh this , find another girl.
  Just let the Muslic play. You won't miss it.

  http://www.youtube.com/watch?v=uB_dYLTHsPA&feature=related

  o na kar maan rupaiye wala banban ke na rajje
  bai na kar maan rapaiye wala banban ke na rajje 2

  ooh aah let the music play...
  ooh aah let the soul be raised...

  ...play the music
  o nadiyon paar sajan da thaana 2
  kitte kol Jaruri jaana 2
  kharay siyane rah dasan de 2
  dil la leyade beparwah de naal 2

  o na kar maan rapaiye wala banban ke na rajje
  bai na kar maan rapaiye wala banban ke na rajje 2

  oooh aaah let the music play
  oooh aaah soul be raised... 2


  (let the music play baby)
  (music take control)
  o nadiyon paar sajan da thaana 2
  kitte kol zaruri jaana 2
  khare siyane rah dasan de 2
  dil la leyade beparwah de naal 2

  o na kar maan rapaiye wala banban ke na rajje
  bai na kar maan rapaiye wala banban ke na rajje 2

  oooh aaah let the music play
  oooh aaah soul be raised... 2
  (let the music play baby)
  (music take control)

  o na kar maan rapaiye wala banban ke na rajje
  bai na kar maan rapaiye wala banban ke na rajje 2

  oooh aaah let the music play 3


  .. let the music play , you won't feel anything after that.
  .... dance with somebody else when it changes the music that's the life.
   

  kiddoroks

  Junior member
 • Jun 9, 2011
  509
  22
  18
  ubata kellata sapa denna bari nisa vennati

  මචන් සෑප ගන්න නෙමෙයී ඈත්තටම අදරය කිරීමට යාම තමයී ප්‍රදානතම හෙතුව හිතහදාගන්න බෑරීවෙන්න.............!!!!!!!!
   

  kiddoroks

  Junior member
 • Jun 9, 2011
  509
  22
  18
  ගැනු පස්සෙ ගියොත් දුකම තමා මටත් ඔගොමමයි.

  මෙකයී මචන් අපි කවදාවත් අපිට කෑමතී කෙල්ලෙක් එක්ක නමෙයී යලු වෙන්නෙ ලොකු එවා අල්ලන්න ගීහාම මෙහෙම තමයී වෙන්නෙ මම හිතන විදීහට........!!!!!!!!!
   

  kiddoroks

  Junior member
 • Jun 9, 2011
  509
  22
  18
  mokadda hethuwa

  ගෙදරීන් දෑනගෙන මචන් අම්මා full case එක ඈදලා කෙල්ලට හෑමවෙලාවෙම බනීනවා මචන් අම්මත් එක්ක ආය කතා කරන්න එපා කියලා එත් එයා මට ඉවසන්න බෑරීම තෑන මට කිව්වා වුන හෑම දෙම මට full අවුල් වුන දෙට මොකද මචන් කෙල්ලෙක් ලග අම්මා කෙනෙක් නතී අඩුව පුරවන්න කාටව්ත්ම බෑහෑ....!

  1 years වල ඉදන මාව දන්නවට වෑඩිය ඔයාගෙ අම්ම්ගෙ කියනදෙ කරන්න කියල affair එක නතර කරා මොකද අම්මලගෙ අශීර්වාසය නතුව කරන කිසීම දෙයක් හරී යන්නෙ නෑහෑ..........!:(:(:(:(:(:(:(:(