සීනි අඩුකර ගන්න උපදෙස් ඕනා!

HmNRazor

Well-known member
 • උබලා දීපු අදහස් වලින් ගන්න පුලුවන් දේවල් මම ගත්තා, බොහොම ඉස්තූතී 🙏 මේකට අදහස් දීලා මට සපෝට් කරපු අපේ කිරි වාසීන් සෙට් එකටම. 07 වෙනිදා ටෙස්ට් කරලා බැලුවාම 103 ට බැහැලා (පුදුමයි). 👇

  2.jpg


  සෙනිකව මම දන්න දොස්තර කෙනෙක් ඉන්නවා පොර මුන ගැහුනා. මොකද ලොකු අගයක් අඩු වෙලා නිසා මට අවුල් වගේ නිසා. දොස්තර කියන්නෙ මගේ පෙර වැරදි නිසා එහෙම වෙලා කියලා. ජිම් යනකොට සප්ලිමන්ට් එහෙම මම ගත්තා කාලයක්, දොස්තර කියනවා එහෙම සෙනිකව ලොකු අගයන් වැඩුවෙන එක සාමාන්‍යයයි ලු එහෙම ස්ප්ලිමන්ට් බොන උන්ට. 171 තිබ්බා පෙබරවරි වල බැලුවාම 👇


  1.jpg


  ආයේ ජරාව බොන්නේ නෑ නේ! (හොඳ පාඩම මට) :no::yes:
   
  • Like
  Reactions: wqe123

  wqe123

  Well-known member
 • Aug 21, 2015
  3,928
  1,764
  113
  ලංකාවේ.. ලංකාවේ
  උබලා දීපු අදහස් වලින් ගන්න පුලුවන් දේවල් මම ගත්තා, බොහොම ඉස්තූතී 🙏 මේකට අදහස් දීලා මට සපෝට් කරපු අපේ කිරි වාසීන් සෙට් එකටම. 07 වෙනිදා ටෙස්ට් කරලා බැලුවාම 103 ට බැහැලා (පුදුමයි). 👇

  View attachment 115805

  සෙනිකව මම දන්න දොස්තර කෙනෙක් ඉන්නවා පොර මුන ගැහුනා. මොකද ලොකු අගයක් අඩු වෙලා නිසා මට අවුල් වගේ නිසා. දොස්තර කියන්නෙ මගේ පෙර වැරදි නිසා එහෙම වෙලා කියලා. ජිම් යනකොට සප්ලිමන්ට් එහෙම මම ගත්තා කාලයක්, දොස්තර කියනවා එහෙම සෙනිකව ලොකු අගයන් වැඩුවෙන එක සාමාන්‍යයයි ලු එහෙම ස්ප්ලිමන්ට් බොන උන්ට. 171 තිබ්බා පෙබරවරි වල බැලුවාම 👇


  View attachment 115806

  ආයේ ජරාව බොන්නේ නෑ නේ! (හොඳ පාඩම මට) :no::yes:
  අවදානෙන් ඉදලා බලපන්... නැති නම් උබ් දන්නේ නැතිව තිබිලා කරදරයක් වෙන්නත් පුළුවන්... ජය
   
  • Love
  Reactions: HmNRazor

  imhotep

  Well-known member
 • Mar 29, 2017
  6,415
  5
  4,436
  113
  අවදානෙන් ඉදලා බලපන්... නැති නම් උබ් දන්නේ නැතිව තිබිලා කරදරයක් වෙන්නත් පුළුවන්... ජය
  Exactly... If you have a problem you got to manage it. That's the correct approach. It's not about fooling a test. There are many ways to achieve it. Don't hide from the reality of things.
  It's quite true that consuming protein at night increases blood sugar level in the morning even for healthy people.
  But you need to monitor yourself and take appropriate steps if you really do have a problem and whether you are presenting symptoms of prediabetes.
   
  • Love
  Reactions: HmNRazor

  HmNRazor

  Well-known member
 • අවදානෙන් ඉදලා බලපන්... නැති නම් උබ් දන්නේ නැතිව තිබිලා කරදරයක් වෙන්නත් පුළුවන්... ජය
  ඔව් ඔව් දැන් මම පොඩ්ඩක් අැලර්ට් එකේ ඉන්නේ

  Exactly... If you have a problem you got to manage it. That's the correct approach. It's not about fooling a test. There are many ways to achieve it. Don't hide from the reality of things.
  It's quite true that consuming protein at night increases blood sugar level in the morning even for healthy people.
  But you need to monitor yourself and take appropriate steps if you really do have a problem and whether you are presenting symptoms of prediabetes.
  Well i am still wondering about those figures because from 171 to 103 is a huge jump down of glucose levels. well the Doctor who i met said its pretty normal but i ain't gonna take his for it just as easy as that. what i am gonna do is to tests out and monitor my sugar levels for around another 4 or 5 months in every 30 days period. Fasting test can be done for around Rs. 150 and i have a test center around few blocks next to my place. anyhow i will be updating this tread with the coming test results in every 30 days. will see what happens to the numbers & how they elevate accordingly. thanks for the advice 🙏 :yes:
   

  imhotep

  Well-known member
 • Mar 29, 2017
  6,415
  5
  4,436
  113
  ඔව් ඔව් දැන් මම පොඩ්ඩක් අැලර්ට් එකේ ඉන්නේ


  Well i am still wondering about those figures because from 171 to 103 is a huge jump down of glucose levels. well the Doctor who i met said its pretty normal but i ain't gonna take his for it just as easy as that. what i am gonna do is to tests out and monitor my sugar levels for around another 4 or 5 months in every 30 days period. Fasting test can be done for around Rs. 150 and i have a test center around few blocks next to my place. anyhow i will be updating this tread with the coming test results in every 30 days. will see what happens to the numbers & how they elevate accordingly. thanks for the advice 🙏 :yes:
  Yes.. Please do take care and look after your health. It's important to address a situation at the early stages. If you don't have a family history of diabetes then the chances are less. But always better to investigate to have a peace of mind.