ADSL eka Fiber ekata maru karannada?

maru karannada?

 • Epa

  Votes: 4 10.5%
 • Ganin

  Votes: 30 78.9%
 • Dekama thiyaganin

  Votes: 4 10.5%

 • Total voters
  38