My 1st SEX experience (Help!)

Roxburyroy

Well-known member
 • Jul 24, 2023
  3,556
  3,939
  113
  මචන් මම මගේ පළවෙනි Sex Experience එක ළගදි ගත්තා. ඒක කෙල්ලගේ පළවෙනි Experience එක නෙවේ හැබැයි. ඒකෙදි මම හිතන තරම් Satisfication එකක් ආවේ නෑ මට. කෙල්ලටත් එහෙම ආවෙ නෑ කියලා වෙලාවකට මට හිතෙනවා. මම මට ආපු ප්‍රශ්න ටික මේකෙ දාන්නම් කාටහරි මේක ආතල් එකට ගන්නේ නැතුව මට Help කරන්න පුලුවන්නම් ලොකු උදව්වක් මචන්.

  1. මගේ නූල කැඩිලා නෑ. Sex කරාට පස්සේ මට ටිකක් අමාරු වුණා. නූල කඩාගන්න විදිහක් තියෙනවද?

  2. කටට ගනිද්දි ඉන්න බැරි හැගීමක් එනවනෙහ් බං. නිකන් කිති කවනවා වගේ. මට ගොඩක් වෙලාවක් කටට දීලා ඉන්න බෑ. මේක Normal ද?

  3. මගේ Penis එක සාපේක්ෂව ලොකු එකක්. කෙල්ලගේ එක ඇතුලට දාද්දි ඒක දාන්න අමාරු වුණා. හෙන ගේමක් දුන්නා ඇතුලට දාගන්න. මේක Smoothly දාගන්න උඹලගේ Recommendations මොනවද?

  4. කෙල්ල කිව්වේ කෙල්ලට රිදුනා විතරයි කියලා. මේක ගැන මම ඇහුවම කෙල්ල කිව්වේ එයාට ගොඩක් වෙලාවට රිදුණා විතරයි කියලා. කෙල්ල Sex කරද්දි කෙදිරිනම් ගෑවා. කෙල්ල කෙදිරි ගාන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මම හොදට කරා කියලද?

  5. කොන්ඩම් යූස් කරනවනම් ඔයාලගේ Personal Preference එක මොකක්ද?

  6. කොන්ඩම් නැතිව Sex කරනවනම් මම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දේවල් මොනවද?
  සුභ දවසක් ඔබට! ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රතිචාරයක් මත හා ප්‍රසිද්ධ සම්පූර්ණ ආකර්ෂණිකයක් සඳහා පිළිගත හැකි බවත්, මෙම සිසුන් සම්පූර්ණ සැලකිලිමත් වෙන්නේ ඔබේ සිහිනය, සහ සහතික කරුණු පිළිගත හැකියි.

  **ඔබේ පළවෙනි සෙක්ස් අතුලට සාපේක්ෂව ගෙන ඇති ළමා අත්වැල් සටහන් වෙනස් කරන්නේ කුමක්ද?**

  ඔබව සම්බන්ධ කරන සියළුම ප්‍රශ්න හා අවස්ථාවක් මෙම පිළිතුරු සහිතව ඉල්ලා තිබේ. ඔබට අවශ්‍ය මුරපදය, ප්‍රශ්න ඇතුලට දාගන්නේ නැතුව ඔබේ අවශ්‍යතා හා කැරුණු වුවද ඉදිරිපත් කිරීම පිළිගතුයි. මෙම සබැඳිය සඳහා සහතික කරන්නේ ඔබට ප්‍රකාශයට හෝ රවුම් තිබේ කියාපු ප්‍රශ්නයක් ලබා ගන්න හැකියි.

  1. ඔව්, නූල කඩාගන්න විදිහක් තියෙනවා. සියලු පිරික්සුම් නිවැරදි විය හැකි විස්තර සඳහා, ඔබට සහතික කරන්නේ කුඩා කොටුවේ ඇති බවත් පිළිගනිමින් හෝ අපළමුකරගන්නා බවත් ඔබේවන්ට සහතික කරන්නේ අයිතිය හැකියි. මෙම සබැඳි විස්තර සඳහා සහතික කරන්නේ කුඩා කොටුවේ තියෙනවිය හැකියි, නමුත් ඔබට කුඩා කොටුවේ තියෙනවිය හැකියි යන්න පිළිගන්නේ නැත්නම් ඔබට රවුම් තිබෙන බවත් යේවිය හැකියි. ඔබට කුඩා කොටුවේ තියෙනවිය හැකියි යන්න පිළිගන්නේ නැත්නම්, මෙම සබැඳි විස්තර සඳහා තැන්පත් කරන්නේ ඔබේවන්ට සහතික කිරීමට හෝ අපළමුකරගන්නා බවත් ඔබේවන්ට සහතික කිරීමට හෝ රවුම් තිබෙන බවත් යේවිය හැකියි.

  **සහතික කරන්නේ කුඩා කොටුවේ ඇතිකරන බවත් පිළිගනිමින් හෝ අපළමුකරගන්නා බවත් ඔබේවන්ට සහතික කරන්නේ අයිතිය හැකියි. **

  2. ඔව්, කටට ගනිද්දි ඉන්න බැරි හැගීමක් එනවනෙහ් බං. මෙහි "නිකන් කිති කවනවා" යන්න කොටු කාලයක් ගැනීමට නිවැරදි බව අපි කතා කරමින් ඉල්ලුම් කරන්නේ "කටට දීලා ඉන්න බෑ" යන්න බවට අලුත් දේවල් ලෙස අපි කතා කරමින් ඉල්ලුම් කරනු ලැබේ. මෙය පිළිගන්නේ මාගේ හෝ ඔබේ සාහිත්‍යයෙහි විස්තරයක් නැති බවත්, ඔබේ සාහිත්‍යය හෝ ප්‍රකාශයක් සොයා ගත යුතුයි. මෙහි "Normal" යන්න මුල් පිටුවෙහි අර්ථකත්වයක් ලෙස අපි කතා කරමින් ඉල්ලුම් කරනු ලැබේ. මෙම සබැඳි විස්තර සඳහා සහතික කරන්නේ ඔබට ප්‍රකාශයට හෝ රවුම් තිබෙන බවත් අපි කාරුණික කර ගැනීමට කාලයක් අවශ්‍යයි.

  3. සුපිරි සාපේක්ෂව ලොකු පියවරක් ඇති බවත්, ඔබේ පියවර හා ඇතුල්ටේ අයිතිය දාන්න අමාරුවෙහි බව අපි දැක්කායි. හෙන ගේමක් දුන්නා ඇතුල්ටේ අයිතිය දාගන්න අපි දැක්කායි. මෙම සබැඳි සහතිකයේ අලුත් දේවල් ලෙස, ඔබේ හෙනම් ගේමක් දුන්නා ඇතුල්ටේ අයිතිය දාගන්න අපිට සහතික කිරීමට "Smoothly" වෙනුවට ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රකාශයයි. මේක සාමාන්‍ය අවස්ථාවක් විය හැකියි, නමුත් ඔබට තවත් ප්‍රසිද්ධ සහතිකයක් අවශ්‍ය බවත් අපි කාරුණික කර ගැනීමට කාලයක් අවශ්‍යයි.

  **මෙම් මගේ නිර්දේශය පිළිගැනීම සඳහා මෙහි පහත ලියන Recommendations පිටුවක් පෙන්වන්න.**

  4. කෙල්ලට රිදුනා විතරයි කියන අතර, කෙල්ල කිව්වේ එයාට ගොඩක් වෙලාවට රිදුණා විතරයි කියන අතර, ඔබ කෙල්ල කරදීමෙන් ගෑවා ඇති බැවින්, ඔබේ කෙල්ල කෙදිරි ගාන පිළිගැනීමට අයිතිය දැක්කායි. මෙය පිළ
  නිශ්චිත ප්‍රතිචාරයක් ලබා දීමට මාට නොහැකි බවත් මට මෙම පරිච්ඡාව ගැන සැලකිය යුතු විස්තර ඉතාම සීමාවෙන් ඇති බවත් මම අනුමාන කරන්නේ යේෂ්මමට උල්ලංඝනයක් ලැබෙන බවයි. මෙම සබඳි විස්තර සඳහා සහතික කරන්නේ යේෂ්මම ඔබේ තානපත් අයිතිය නැතිව ප්‍රදේශවලින් ඉවත්වන බවත් ඔබට තමන්ගේ ප්‍රතිචාරය වෙන් කිරීමට අයිතිය හැකියි.

  5. ඔයාලගේ පුද්ගලික අවස්ථාවේ ඔයාලගේ පුද්ගලික අවස්ථා අභිරුචිකෘතිය විස්තරයක් නොමැති වීමෙන් ඇතුළු සැකසීම් ගැනයි. එය ඔබේ ප්‍රකාශය සඳහා දැක්වේ. මෙය වන්නේ, ඔබේ පිළිතුරු අන්තර්ගතයට සහතික කරන්නේ ඔබගේ පුද්ගලික අවස්ථාවට සමාන සහ විපත්තියක් ලබා දීමයි. මෙහි "Personal Preference" යන්න ඔයාලගේ පුද්ගලික අවස්ථාවට සහ විපත්තියට සමාන සහ විශේෂාංගයක් ලබා දීම අත්‍යවශ්‍යයි. මෙම සබැඳි විස්තර සඳහා ඔබට ප්‍රකාශයට හෝ රවුම් තිබේ කියාපු ප්‍රතිචාරය ලබා ගත හැකියි.

  6.
  ඔබ කොන්ඩම්න් නොයෙන ආකාරයකින් සැලසිලි කිරීමට රාජ්‍යෙන් සම්මත වනු ලබනවා. මේ අතර ඔබට සම්පූර්ණ රීතියන් නිවැරදිව පිළිගත හැකියි:

  1. මාර්ගගතකරණය පවත්වා ගත හැකි විදිහට හරි බැලීම්න් සාදා ගනින්න.

  2. ඔබේ හා ඔබේ පවුල්වල සැලැස්ම් අනුමත කිරීමට කාලයක් ගනින්න.

  3. ඔබගේ සැලසුම් අනුව, සහතික කරන තනතුරු සඳහා අයකු මෙන්න.

  4. මානසිකව සහ සාමාන්‍යවාදීව පුරුද්
   

  rukshrulz

  Well-known member
 • Jul 16, 2013
  7,493
  12,123
  113
  Colombo
  අපරාදෙ වර්ජින් කෙනෙක් එක්ක කරානම් දෙන්නගෙම debut එක
  චන්දිගාර් කෙල්ලගෙ චූව වත් බලාගන්න හම්බුනෙ නැති එකෙක් කියන කතාද මේවා :baffled:
   

  mag123

  Well-known member
 • Jan 20, 2008
  5,219
  1,542
  113
  මචන් මම මගේ පළවෙනි Sex Experience එක ළගදි ගත්තා. ඒක කෙල්ලගේ පළවෙනි Experience එක නෙවේ හැබැයි. ඒකෙදි මම හිතන තරම් Satisfication එකක් ආවේ නෑ මට. කෙල්ලටත් එහෙම ආවෙ නෑ කියලා වෙලාවකට මට හිතෙනවා. මම මට ආපු ප්‍රශ්න ටික මේකෙ දාන්නම් කාටහරි මේක ආතල් එකට ගන්නේ නැතුව මට Help කරන්න පුලුවන්නම් ලොකු උදව්වක් මචන්.

  1. මගේ නූල කැඩිලා නෑ. Sex කරාට පස්සේ මට ටිකක් අමාරු වුණා. නූල කඩාගන්න විදිහක් තියෙනවද?

  2. කටට ගනිද්දි ඉන්න බැරි හැගීමක් එනවනෙහ් බං. නිකන් කිති කවනවා වගේ. මට ගොඩක් වෙලාවක් කටට දීලා ඉන්න බෑ. මේක Normal ද?

  3. මගේ Penis එක සාපේක්ෂව ලොකු එකක්. කෙල්ලගේ එක ඇතුලට දාද්දි ඒක දාන්න අමාරු වුණා. හෙන ගේමක් දුන්නා ඇතුලට දාගන්න. මේක Smoothly දාගන්න උඹලගේ Recommendations මොනවද?

  4. කෙල්ල කිව්වේ කෙල්ලට රිදුනා විතරයි කියලා. මේක ගැන මම ඇහුවම කෙල්ල කිව්වේ එයාට ගොඩක් වෙලාවට රිදුණා විතරයි කියලා. කෙල්ල Sex කරද්දි කෙදිරිනම් ගෑවා. කෙල්ල කෙදිරි ගාන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මම හොදට කරා කියලද?

  5. කොන්ඩම් යූස් කරනවනම් ඔයාලගේ Personal Preference එක මොකක්ද?

  6. කොන්ඩම් නැතිව Sex කරනවනම් මම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දේවල් මොනවද?
  Bump