අනුර කුමාර හීනෙන් හරි ජනාධිපති උනොත්

Mr.Wikirana

Well-known member
 • Jun 28, 2023
  1,177
  3,391
  113
  JVP අනුර කුමාර හීනෙන් හරි ජනාධිපති උනොත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ට වඩා 20 ගුණයකින් නරක් වෙන්න පුළුවන්. JVP එකට කිසිඳු නවීන දේශපාලන දැනුමක් නැහැ. තවම හිතාගෙන ඉන්නේ 1960 - 1970 දශකයේ තිබ්බ සමාජවාදී යල්පැන ගිය ක්‍රම වේදයන් භාවිතා කරලා රටක් ගෙනි යන්න පුලුවන් කියල.

  උබල හිතන්නේ අනුරකුමරලා ලාල් කාන්තලා වගේ උන් හොරකම් නොකර ඉඳියි කියලද ? සමහර විට රාජපක්ෂලාට වඩා 10 ගුණයකින් හොරකම් කරන්න පුළුවන්. එතකොට කාටවත් JVP එක විවේචනය කරන්න බැහැ. මාධ්‍ය නිදහස නැහැ. ඉස්සලම කරන්නේ JVP ආපු ගමන් සමාජ මාධ්‍ය ජාල තහනම් කරනවා. VPN ගෙන හරි පාවිච්චි කරන උන් අල්ලලා හිරේ දානවා. වැඩේ තවත් දරුණුවට ගියොත් චිනේ වගේ Google පවා අවහිර කරයි. එලකිරියටත් අබ සරණයි. එළකිරි එකත් බ්ලොක් කරයි. ඒවගේම රජය සහ අනුරලාව විවේචනය කරන උන්ව අරන් ගිහින් ඩිශුම් ගාල ඔලුව හිල් වෙන්න බුලට්ස් යවයි.

  මමනම් හිතන්නේ මේ වෙලාවේ කිසිම හොඳ දේශපාලකයෙක් නැහැ.
   

  itguy77

  Well-known member
 • Nov 10, 2023
  1,058
  1,287
  113
  මමනම් හිතන්නේ මේ වෙලාවේ කිසිම හොඳ දේශපාලකයෙක් නැහැ. ( 2 )
   

  gnilukshi

  Well-known member
 • Oct 9, 2008
  16,395
  33,289
  113
  රනිල් ජනාධිපති බලය බෙදලා දාලා නාමමාත්‍රික ධූරයක් කරනවා.

  ලපයට හිටන්ට වෙච්ච දේ වෙන්නේ 😄
   

  bambuwathamai

  Well-known member
 • Sep 5, 2015
  884
  807
  93
  JVP අනුර කුමාර හීනෙන් හරි ජනාධිපති උනොත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ට වඩා 20 ගුණයකින් නරක් වෙන්න පුළුවන්. JVP එකට කිසිඳු නවීන දේශපාලන දැනුමක් නැහැ. තවම හිතාගෙන ඉන්නේ 1960 - 1970 දශකයේ තිබ්බ සමාජවාදී යල්පැන ගිය ක්‍රම වේදයන් භාවිතා කරලා රටක් ගෙනි යන්න පුලුවන් කියල.

  උබල හිතන්නේ අනුරකුමරලා ලාල් කාන්තලා වගේ උන් හොරකම් නොකර ඉඳියි කියලද ? සමහර විට රාජපක්ෂලාට වඩා 10 ගුණයකින් හොරකම් කරන්න පුළුවන්. එතකොට කාටවත් JVP එක විවේචනය කරන්න බැහැ. මාධ්‍ය නිදහස නැහැ. ඉස්සලම කරන්නේ JVP ආපු ගමන් සමාජ මාධ්‍ය ජාල තහනම් කරනවා. VPN ගෙන හරි පාවිච්චි කරන උන් අල්ලලා හිරේ දානවා. වැඩේ තවත් දරුණුවට ගියොත් චිනේ වගේ Google පවා අවහිර කරයි. එලකිරියටත් අබ සරණයි. එළකිරි එකත් බ්ලොක් කරයි. ඒවගේම රජය සහ අනුරලාව විවේචනය කරන උන්ව අරන් ගිහින් ඩිශුම් ගාල ඔලුව හිල් වෙන්න බුලට්ස් යවයි.

  මමනම් හිතන්නේ මේ වෙලාවේ කිසිම හොඳ දේශපාලකයෙක් නැහැ.
  Only option is Rohitha Abeygoonawadena
   

  stasia

  Well-known member
 • May 28, 2018
  12,259
  25,299
  113
  כדור הארץ
  1960 - 1970 දශකයේ තිබ්බ සමාජවාදී යල්පැන ගිය ක්‍රම වේදයන් භාවිතා කරලා රටක් ගෙනි යන්න පුලුවන් කියල.
  රනිල්ට වයස 74යි. 😂
   

  John Dutton

  Well-known member
 • Feb 11, 2023
  2,012
  2,779
  113
  අවරුදු 76 ක් හොරු කොල්ල කාපු රටකට අනුර සහෝදරයා හොඳ වැඩියි.
   
  • Haha
  Reactions: Mr.Wikirana

  hasithayad

  Well-known member
 • Sep 28, 2011
  27,312
  1
  41,055
  113
  JVP අනුර කුමාර හීනෙන් හරි ජනාධිපති උනොත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ට වඩා 20 ගුණයකින් නරක් වෙන්න පුළුවන්. JVP එකට කිසිඳු නවීන දේශපාලන දැනුමක් නැහැ. තවම හිතාගෙන ඉන්නේ 1960 - 1970 දශකයේ තිබ්බ සමාජවාදී යල්පැන ගිය ක්‍රම වේදයන් භාවිතා කරලා රටක් ගෙනි යන්න පුලුවන් කියල.

  උබල හිතන්නේ අනුරකුමරලා ලාල් කාන්තලා වගේ උන් හොරකම් නොකර ඉඳියි කියලද ? සමහර විට රාජපක්ෂලාට වඩා 10 ගුණයකින් හොරකම් කරන්න පුළුවන්. එතකොට කාටවත් JVP එක විවේචනය කරන්න බැහැ. මාධ්‍ය නිදහස නැහැ. ඉස්සලම කරන්නේ JVP ආපු ගමන් සමාජ මාධ්‍ය ජාල තහනම් කරනවා. VPN ගෙන හරි පාවිච්චි කරන උන් අල්ලලා හිරේ දානවා. වැඩේ තවත් දරුණුවට ගියොත් චිනේ වගේ Google පවා අවහිර කරයි. එලකිරියටත් අබ සරණයි. එළකිරි එකත් බ්ලොක් කරයි. ඒවගේම රජය සහ අනුරලාව විවේචනය කරන උන්ව අරන් ගිහින් ඩිශුම් ගාල ඔලුව හිල් වෙන්න බුලට්ස් යවයි.

  මමනම් හිතන්නේ මේ වෙලාවේ කිසිම හොඳ දේශපාලකයෙක් නැහැ.

  මමනම් හිතන්නේ මේ වෙලාවේ කිසිම හොඳ දේශපාලකයෙක් නැහැ. ( 1 )


  NPP ආවොත් කැද හැලියක් කරනවා ලංකාව
  බයියොයි ටොබයියොයි තරගෙට අනාවැකි කියනව. :lol:

  ඔහොම කියල තමයි කලින් වතාවෙ හරකෙක් ගෙනල්ල රට බංකොලොත් කරේ
  :rofl: