අහ් මල්ලිලා

M a d d i e

Well-known member
 • Dec 1, 2015
  2,995
  1,584
  113
  ගොතම් නගරයේ
  berlin-germany-22nd-may-2015-foreign-minister-of-sri-lanka-mangala-EPWW0J.jpg
   
  • Like
  Reactions: Rummy678

  KOTA NIHAL

  Well-known member
 • May 27, 2016
  21,797
  1,423
  113
  නෑ බං දැං කපනවා. :dull:

  ඒ මොකෝ කපන්නේ හොඳට වැවෙන්න ඇරලා ගිනි කුරක් පත්තු කරලා අල්ලපන් සුස් ගාල යන්න
   

  KOTA NIHAL

  Well-known member
 • May 27, 2016
  21,797
  1,423
  113
  COVID 19 nisa haluna....:sorry::sorry::sorry:

  හප්පා ඒක නම් මතක් කරන්නත් එපා .එක හැදුනොත් නම් මැරෙන්න වෙන්නේ කන්න නැතිව අපේ උන් බඩු පටවන පැටවිල්ලට .සමහර උන් හාල් මිටි 5-6 පටවනවා යකෝ .
   

  Rummy678

  Well-known member
 • Nov 15, 2015
  13,691
  3,755
  113
  Passara
  හප්පා ඒක නම් මතක් කරන්නත් එපා .එක හැදුනොත් නම් මැරෙන්න වෙන්නේ කන්න නැතිව අපේ උන් බඩු පටවන පැටවිල්ලට .සමහර උන් හාල් මිටි 5-6 පටවනවා යකෝ .  :sorry::sorry::sorry:


  :eek::eek::eek::eek:

  :frown: