ඉඩමක් ගැනිමේදී බැලිය යුතුම දේවල්.

thanujaka

Well-known member
 • Sep 4, 2008
  19,567
  1,775
  113
  yatagiya dawasa baranas nuwara
  1.ඔප්පුව මොකද්ද බලන්න මුලින්ම (බිම් සවිය ඔප්පුවක් නං වඩාත් හොදයි)
  2.පත්තිරු අවුරුදු 20ක වත් පරීක්ශා කරලා බලන්න. (කිසි ගැටලුවක් නැතුව වර්තමාන හිමිකාරයා දක්වා ඇවිල්ලා තියෙනවද කියල)
  3.ප්ලෑන් එක අනුමත කරලා තියෙනවද කියලා බලන්න(නැත්තං එයාලටම අනුමත කරලා දෙන්න කියන්න)
  4.ප්ලෑන් එකට අනුව උඹට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අනුමත උන පාරක් තියෙනවද බලන්න (නැත්තං පස්සේ නඩු කියාගන්න ඕනේ පාරක් ගන්න)
  5.පොල් ගස් 4ක් වත් අඩුම වත්තේ තියෙනවද බලන්න (දෙකක් කන්න ගන්න අනිත් දෙක තෙල් හින්දව ගන්න:P)
   

  YelaWolf

  Well-known member
 • Jun 6, 2017
  3,953
  1,975
  113
  PANNIPITIYA
  1.ඔප්පුව මොකද්ද බලන්න මුලින්ම (බිම් සවිය ඔප්පුවක් නං වඩාත් හොදයි)
  2.පත්තිරු අවුරුදු 20ක වත් පරීක්ශා කරලා බලන්න. (කිසි ගැටලුවක් නැතුව වර්තමාන හිමිකාරයා දක්වා ඇවිල්ලා තියෙනවද කියල)
  3.ප්ලෑන් එක අනුමත කරලා තියෙනවද කියලා බලන්න(නැත්තං එයාලටම අනුමත කරලා දෙන්න කියන්න)
  4.ප්ලෑන් එකට අනුව උඹට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අනුමත උන පාරක් තියෙනවද බලන්න (නැත්තං පස්සේ නඩු කියාගන්න ඕනේ පාරක් ගන්න)
  5.පොල් ගස් 4ක් වත් අඩුම වත්තේ තියෙනවද බලන්න (දෙකක් කන්න ගන්න අනිත් දෙක තෙල් හින්දව ගන්න:P)
  😍(y)
   

  thinking_guy

  Well-known member
 • Apr 16, 2011
  5,039
  2,449
  113
  මොනව බැලුවත් වැඩක් නෑ කෙළවෙන්න තියෙනන්වනම් කෙලවෙනව.

   

  jhnnwp

  Well-known member
 • Jan 6, 2012
  16,413
  3,760
  113
  1.ඔප්පුව මොකද්ද බලන්න මුලින්ම (බිම් සවිය ඔප්පුවක් නං වඩාත් හොදයි)
  2.පත්තිරු අවුරුදු 20ක වත් පරීක්ශා කරලා බලන්න. (කිසි ගැටලුවක් නැතුව වර්තමාන හිමිකාරයා දක්වා ඇවිල්ලා තියෙනවද කියල)
  3.ප්ලෑන් එක අනුමත කරලා තියෙනවද කියලා බලන්න(නැත්තං එයාලටම අනුමත කරලා දෙන්න කියන්න)
  4.ප්ලෑන් එකට අනුව උඹට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අනුමත උන පාරක් තියෙනවද බලන්න (නැත්තං පස්සේ නඩු කියාගන්න ඕනේ පාරක් ගන්න)
  5.පොල් ගස් 4ක් වත් අඩුම වත්තේ තියෙනවද බලන්න (දෙකක් කන්න ගන්න අනිත් දෙක තෙල් හින්දව ගන්න:P)
  PM kala machan
   

  bokaRaj

  Well-known member
 • Dec 4, 2008
  892
  1,571
  93
  1.ඔප්පුව මොකද්ද බලන්න මුලින්ම (බිම් සවිය ඔප්පුවක් නං වඩාත් හොදයි)
  2.පත්තිරු අවුරුදු 20ක වත් පරීක්ශා කරලා බලන්න. (කිසි ගැටලුවක් නැතුව වර්තමාන හිමිකාරයා දක්වා ඇවිල්ලා තියෙනවද කියල)
  3.ප්ලෑන් එක අනුමත කරලා තියෙනවද කියලා බලන්න(නැත්තං එයාලටම අනුමත කරලා දෙන්න කියන්න)
  4.ප්ලෑන් එකට අනුව උඹට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අනුමත උන පාරක් තියෙනවද බලන්න (නැත්තං පස්සේ නඩු කියාගන්න ඕනේ පාරක් ගන්න)
  5.පොල් ගස් 4ක් වත් අඩුම වත්තේ තියෙනවද බලන්න (දෙකක් කන්න ගන්න අනිත් දෙක තෙල් හින්දව ගන්න:P)
  lawyer mahattaya. welawak tiiboth derail vistarayak dapan
   

  tha123

  Well-known member
 • Mar 4, 2015
  4,094
  1,996
  113
  up

  1.ඔප්පුව මොකද්ද බලන්න මුලින්ම (බිම් සවිය ඔප්පුවක් නං වඩාත් හොදයි)
  2.පත්තිරු අවුරුදු 20ක වත් පරීක්ශා කරලා බලන්න. (කිසි ගැටලුවක් නැතුව වර්තමාන හිමිකාරයා දක්වා ඇවිල්ලා තියෙනවද කියල)
  3.ප්ලෑන් එක අනුමත කරලා තියෙනවද කියලා බලන්න(නැත්තං එයාලටම අනුමත කරලා දෙන්න කියන්න)
  4.ප්ලෑන් එකට අනුව උඹට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අනුමත උන පාරක් තියෙනවද බලන්න (නැත්තං පස්සේ නඩු කියාගන්න ඕනේ පාරක් ගන්න)
  5.පොල් ගස් 4ක් වත් අඩුම වත්තේ තියෙනවද බලන්න (දෙකක් කන්න ගන්න අනිත් දෙක තෙල් හින්දව ගන්න:P)
  kaalekin dkke😀
  ------ Post added on Apr 4, 2021 at 6:58 PM
   

  bokaRaj

  Well-known member
 • Dec 4, 2008
  892
  1,571
  93
  කොහොමද මචං
  shape eka innawa ban. uba niwaduda?.. meke thread ekak giya oya idam seen eka gana.. mamath invesment property ekak balanawa ban lankawe eth me yakku ekak wath sure na ne...poddak explain karala dapan welawak tibboth
  nattam mama ubata PM ekak dannam shape eke
   

  Jack_Sparrow

  Well-known member
 • Jun 16, 2008
  37,241
  5,153
  113
  Black Pearl
  1.ඔප්පුව මොකද්ද බලන්න මුලින්ම (බිම් සවිය ඔප්පුවක් නං වඩාත් හොදයි)
  2.පත්තිරු අවුරුදු 20ක වත් පරීක්ශා කරලා බලන්න. (කිසි ගැටලුවක් නැතුව වර්තමාන හිමිකාරයා දක්වා ඇවිල්ලා තියෙනවද කියල)
  3.ප්ලෑන් එක අනුමත කරලා තියෙනවද කියලා බලන්න(නැත්තං එයාලටම අනුමත කරලා දෙන්න කියන්න)
  4.ප්ලෑන් එකට අනුව උඹට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අනුමත උන පාරක් තියෙනවද බලන්න (නැත්තං පස්සේ නඩු කියාගන්න ඕනේ පාරක් ගන්න)
  5.පොල් ගස් 4ක් වත් අඩුම වත්තේ තියෙනවද බලන්න (දෙකක් කන්න ගන්න අනිත් දෙක තෙල් හින්දව ගන්න:P)

  1. ඕක හිමිකම් ඔප්පු කියන්නේ මොනාද? ඔප්පුවක් හිමිකම් ගියා කියන්නේ මොකද්ද?
   

  thanujaka

  Well-known member
 • Sep 4, 2008
  19,567
  1,775
  113
  yatagiya dawasa baranas nuwara
  shape eka innawa ban. uba niwaduda?.. meke thread ekak giya oya idam seen eka gana.. mamath invesment property ekak balanawa ban lankawe eth me yakku ekak wath sure na ne...poddak explain karala dapan welawak tibboth
  nattam mama ubata PM ekak dannam shape eke

  ඕවා හරි කරදර වැඩ බං.
  උන් උඹලා එක්ක ඇග්‍රීමන්ට් ගහලා ඊට පස්සේ ඉඩම බැංකු හරි වෙනත් මූල්‍ය ආයතන වල තියෙනවා.
  සල්ලි ගෙවලා ඉවර වෙලා ඔප්පු ගන්න ගියාම 1000ක් ජාති කියෝනවා.
  තව ලක්ශෙ දෙක තුන ඉල්ලනවා.
  ගෙවන්න දෙන හින්දා පහසුයි ඉතිං හැබැයි පරිස්සමින්
   

  bokaRaj

  Well-known member
 • Dec 4, 2008
  892
  1,571
  93
  ඕවා හරි කරදර වැඩ බං.
  උන් උඹලා එක්ක ඇග්‍රීමන්ට් ගහලා ඊට පස්සේ ඉඩම බැංකු හරි වෙනත් මූල්‍ය ආයතන වල තියෙනවා.
  සල්ලි ගෙවලා ඉවර වෙලා ඔප්පු ගන්න ගියාම 1000ක් ජාති කියෝනවා.
  තව ලක්ශෙ දෙක තුන ඉල්ලනවා.
  ගෙවන්න දෙන හින්දා පහසුයි ඉතිං හැබැයි පරිස්සමින්
  gewanna ganne na ban..cash denna hitagena inne.. me dawaswala poddak balanawa.. tourism plus cultivation 2 or 3 acres Vitara...balamuko
  mokak hari tibboth mama ubata PM ekak dannam