උබල හිතන්නේ ඌ කීයක් කඩන්න ඇති කියලද?

Raskolnikov

Active member
 • Oct 29, 2019
  149
  133
  43
  There was a time when it was all about qualifications
  Then it was all about who can do the job
  Then came the age of good stories
  Now it's just the fact that who creates the best vibe
  I wouldn't be surprised if it were to become who the cutest is

  - A Jealous Hater
   

  wijebahu

  Well-known member
 • Apr 8, 2007
  11,062
  1,562
  113
  Kandy
  Umba karala pennapanko honda ui ux ekak. Puduma kuhuka kamakne oi tota thiyenne. Umba monawada karala thiyenne.