උබ අපි බැසිල්ට 2024 දිය යුත්තේ ඇයි?

Lankaputhra16

Well-known member
 • Oct 12, 2016
  3,002
  1,924
  113
  Melbourne VIC
  උබලම කියපල්ලා බන්! කම්මැලි
  B9E7FECB-E4C6-4809-8296-9A45B6309246.jpeg


  2024 බයි රැල මූට දෙන එක දෙනවාමයි.. රට බෙරගන්න ඉන්න එකම අභිත නායකයා 😂
   

  Solo Rider

  Well-known member
 • Sep 4, 2020
  1,540
  4,625
  113
  රනිලයි, පුතානොයි ඉන්නකන් බැසිල නෙවෙයි උගෙ බල්ල දැම්මත් දිනනවා.

  පොහොට්ටුවෙන් දාන එකා නෙවෙය්, අනිත් පැත්තෙන් එන එකාව තමයි වැදගත් වෙන්නෙ
   

  lasankandy

  Well-known member
 • Jul 18, 2009
  18,906
  7,017
  113
  KY
  රනිලයි, පුතානොයි ඉන්නකන් බැසිල නෙවෙයි උගෙ බල්ල දැම්මත් දිනනවා.

  පොහොට්ටුවෙන් දාන එකා නෙවෙය්, අනිත් පැත්තෙන් එන එකාව තමයි වැදගත් වෙන්නෙ

  එක නම් ඇත්ත බන්..