ගැල්වනයිස් යකඩ බාර් වහලේ වැඩකට

Htc1

Member
 • May 15, 2015
  152
  10
  18
  මචංලා, ගැල්වනයිස් යකඩ බොක්ස් බාර් වහලේ උඩ සෝලා පැනල සෙට් කරන්න ගන්න සුදුසුද? මලකඩ කනවද ? හිල් විදලා තමයි වහලෙට හයි කරන්නේ. මලකඩ නොකන විදියට හදා ගන්න පුළුවන් ද ?
   

  Attachments

  NEMISIS

  Well-known member
 • Nov 13, 2013
  4,685
  1,570
  113
  Colombo
  අපේ වැටක් ගහල තියනවා ඕවයින්
  අපි කරේ මෙටල් ප්‍රයිමර් එකක් ගාල ඊට උඩින් egg shell ෆිනිශ් තියන පේන්ට් එකක් ගෑවා, සෑහෙන දුරට හොඳට තියනවා
  වෙල්ඩින් කරපු තැන් සමහර තැන් වලින් මලකඩ වගේ ඇවිත් තියනවා, ඒව උඩ ආපහු පේන්ට් කරන්න උනා

  ඔවයින් හදල වෙල්ඩින් කරපු තැන් සේරම වයර් බ්‍රශ් එකකින් හොඳටම සුද්ධ කරන්න, වෙල්ඩින් බාස් ඕක හරියට කරන්නෙ නැහැ ලාවට අතුල්ලා දානවා පස්සෙ මලකඩ එනවා, ඒව අනිවාර්යෙන්ම කියලා හරි උඹලා හරි කරගන්න
  හයි කරන්න කලින් ප්‍රයිමර් එක හොඳටම ගාන්න (පේන්ට් එකත් ගාන්න පුලුවන් නමුත් හයි කරද්දි පේන්ට් එක ඩැමේජ් වෙනවා නම් එහෙම කරන්න එපා, හයි කරාට පස්සෙ හීරුනු තැන් සේරම හොඳට බලලා ප්‍රයිමර් එක ගාල පස්සෙ හොඳට පේන්ට් කරගන්න), බටේ කෙලවර වල් හිල විදියට තියෙන්නෙ නැති වෙන්න බාර් කෑල්ලක්ම කපලා පාස්සල ග්‍රයින්ඩරෙන් කපල ලස්සනට හදාගන්න, නැත්නම් වහිද්දි වතුර බටේ ඇතුලට ගිහින් ඇතුලෙන් මලකඩ එනවා
  බට පාස්සද්දි (කෙලින් යන බාර් එකක හරස් අතට බාර් එකක් සෙට් වෙනවා වගේ නම්) බාස්ලා හතර පැත්තෙන්ම පාස්සන්නෙ නැහැ දෙපැත්තකින් විතරයි පාස්සන්නෙ, බාස්ට කිවුවම කියනවා ඒක පේන්ට් එකෙන් වැහෙනවා කියලා, නමුත් එහෙම වෙන්නෙ නැහැ, ඒක නිසා හතර පැත්තම පාස්සගන්න, නැත්නම් අස්සෙන් වතුර ගිහින් මලකඩ කනවා
  පෑස්සුවට පස්සෙ කිසිම තැනකින් බට ඇතුලට වතුර යන්නෙ නැතිවෙන්න වැඩේ තියෙන්න ඕන

  ඕක ස්ලැබ් එකට හරි වහලට හරි හයි කරන ඇණ සේරමත් එලියට එක්ස්පෝස් වෙලා තියන ඒව පේන්ට් කරලා දාන්න, නැත්නම් ඒව මලකඩ කනවා
   

  PHBhagya

  Well-known member
 • Feb 26, 2020
  617
  831
  93
  Gampaha
  අපේ වැටක් ගහල තියනවා ඕවයින්
  අපි කරේ මෙටල් ප්‍රයිමර් එකක් ගාල ඊට උඩින් egg shell ෆිනිශ් තියන පේන්ට් එකක් ගෑවා, සෑහෙන දුරට හොඳට තියනවා
  වෙල්ඩින් කරපු තැන් සමහර තැන් වලින් මලකඩ වගේ ඇවිත් තියනවා, ඒව උඩ ආපහු පේන්ට් කරන්න උනා

  ඔවයින් හදල වෙල්ඩින් කරපු තැන් සේරම වයර් බ්‍රශ් එකකින් හොඳටම සුද්ධ කරන්න, වෙල්ඩින් බාස් ඕක හරියට කරන්නෙ නැහැ ලාවට අතුල්ලා දානවා පස්සෙ මලකඩ එනවා, ඒව අනිවාර්යෙන්ම කියලා හරි උඹලා හරි කරගන්න
  හයි කරන්න කලින් ප්‍රයිමර් එක හොඳටම ගාන්න (පේන්ට් එකත් ගාන්න පුලුවන් නමුත් හයි කරද්දි පේන්ට් එක ඩැමේජ් වෙනවා නම් එහෙම කරන්න එපා, හයි කරාට පස්සෙ හීරුනු තැන් සේරම හොඳට බලලා ප්‍රයිමර් එක ගාල පස්සෙ හොඳට පේන්ට් කරගන්න), බටේ කෙලවර වල් හිල විදියට තියෙන්නෙ නැති වෙන්න බාර් කෑල්ලක්ම කපලා පාස්සල ග්‍රයින්ඩරෙන් කපල ලස්සනට හදාගන්න, නැත්නම් වහිද්දි වතුර බටේ ඇතුලට ගිහින් ඇතුලෙන් මලකඩ එනවා
  බට පාස්සද්දි (කෙලින් යන බාර් එකක හරස් අතට බාර් එකක් සෙට් වෙනවා වගේ නම්) බාස්ලා හතර පැත්තෙන්ම පාස්සන්නෙ නැහැ දෙපැත්තකින් විතරයි පාස්සන්නෙ, බාස්ට කිවුවම කියනවා ඒක පේන්ට් එකෙන් වැහෙනවා කියලා, නමුත් එහෙම වෙන්නෙ නැහැ, ඒක නිසා හතර පැත්තම පාස්සගන්න, නැත්නම් අස්සෙන් වතුර ගිහින් මලකඩ කනවා
  පෑස්සුවට පස්සෙ කිසිම තැනකින් බට ඇතුලට වතුර යන්නෙ නැතිවෙන්න වැඩේ තියෙන්න ඕන

  ඕක ස්ලැබ් එකට හරි වහලට හරි හයි කරන ඇණ සේරමත් එලියට එක්ස්පෝස් වෙලා තියන ඒව පේන්ට් කරලා දාන්න, නැත්නම් ඒව මලකඩ කනවා
  :yes: :yes: (y)
  තික්නස් එකත් ටිකක් වැඩි එකක් දැම්මනං තවත් කල්පැවැත්ම වැඩියි. 1.6mm හරි 1.4mm හරි දාන්න. 1.2mm නං මදි.
  මෙල්වා එකෙන්ම ගන්න ඒකෙ ගැල්වනයිස් එක හොඳයි. වෙන ගනං අඩු වර්ග තියෙනව. ඒවයෙ කල්පැවැත්ම මදි.
   
  • Like
  Reactions: Htc1 and NEMISIS

  Htc1

  Member
 • May 15, 2015
  152
  10
  18
  අපේ වැටක් ගහල තියනවා ඕවයින්
  අපි කරේ මෙටල් ප්‍රයිමර් එකක් ගාල ඊට උඩින් egg shell ෆිනිශ් තියන පේන්ට් එකක් ගෑවා, සෑහෙන දුරට හොඳට තියනවා
  වෙල්ඩින් කරපු තැන් සමහර තැන් වලින් මලකඩ වගේ ඇවිත් තියනවා, ඒව උඩ ආපහු පේන්ට් කරන්න උනා

  ඔවයින් හදල වෙල්ඩින් කරපු තැන් සේරම වයර් බ්‍රශ් එකකින් හොඳටම සුද්ධ කරන්න, වෙල්ඩින් බාස් ඕක හරියට කරන්නෙ නැහැ ලාවට අතුල්ලා දානවා පස්සෙ මලකඩ එනවා, ඒව අනිවාර්යෙන්ම කියලා හරි උඹලා හරි කරගන්න
  හයි කරන්න කලින් ප්‍රයිමර් එක හොඳටම ගාන්න (පේන්ට් එකත් ගාන්න පුලුවන් නමුත් හයි කරද්දි පේන්ට් එක ඩැමේජ් වෙනවා නම් එහෙම කරන්න එපා, හයි කරාට පස්සෙ හීරුනු තැන් සේරම හොඳට බලලා ප්‍රයිමර් එක ගාල පස්සෙ හොඳට පේන්ට් කරගන්න), බටේ කෙලවර වල් හිල විදියට තියෙන්නෙ නැති වෙන්න බාර් කෑල්ලක්ම කපලා පාස්සල ග්‍රයින්ඩරෙන් කපල ලස්සනට හදාගන්න, නැත්නම් වහිද්දි වතුර බටේ ඇතුලට ගිහින් ඇතුලෙන් මලකඩ එනවා
  බට පාස්සද්දි (කෙලින් යන බාර් එකක හරස් අතට බාර් එකක් සෙට් වෙනවා වගේ නම්) බාස්ලා හතර පැත්තෙන්ම පාස්සන්නෙ නැහැ දෙපැත්තකින් විතරයි පාස්සන්නෙ, බාස්ට කිවුවම කියනවා ඒක පේන්ට් එකෙන් වැහෙනවා කියලා, නමුත් එහෙම වෙන්නෙ නැහැ, ඒක නිසා හතර පැත්තම පාස්සගන්න, නැත්නම් අස්සෙන් වතුර ගිහින් මලකඩ කනවා
  පෑස්සුවට පස්සෙ කිසිම තැනකින් බට ඇතුලට වතුර යන්නෙ නැතිවෙන්න වැඩේ තියෙන්න ඕන

  ඕක ස්ලැබ් එකට හරි වහලට හරි හයි කරන ඇණ සේරමත් එලියට එක්ස්පෝස් වෙලා තියන ඒව පේන්ට් කරලා දාන්න, නැත්නම් ඒව මලකඩ කනවා
  උබනම් පට්ට පොරක් බං, උපරිමෙන්ම පැහැදිලි කරනවා, මගේ drill ගැන අහපු thread එකෙත් එලටම පැහැදිලි කළා, උබට ජය වේවා..

  මම බැලුවේ ඇලුමිනියම් බොක්ස් බාර් ටිකක් ගෙනත් මේ වැඩේ කරලා දාන්න කියලා. මලකඩ ප්‍රශ්නේ නැති හන්ද. උබ මොකෝ හිතන්නේ ?
   

  NEMISIS

  Well-known member
 • Nov 13, 2013
  4,685
  1,570
  113
  Colombo
  උබනම් පට්ට පොරක් බං, උපරිමෙන්ම පැහැදිලි කරනවා, මගේ drill ගැන අහපු thread එකෙත් එලටම පැහැදිලි කළා, උබට ජය වේවා..

  මම බැලුවේ ඇලුමිනියම් බොක්ස් බාර් ටිකක් ගෙනත් මේ වැඩේ කරලා දාන්න කියලා. මලකඩ ප්‍රශ්නේ නැති හන්ද. උබ මොකෝ හිතන්නේ ?
  ඇලුමිනියම් බොක්ස් බාර් ඔය නිකන් සාමාන්‍ය හාඩ්වෙයා වල තියන ඒව නම් හයිය මදි (ඔය බාස්ලා මට්ටම් ලී වලට එහෙම ගන්න ඒව), ඒව දිග බාර් දැම්මොතින් මැදින් බරක් වැටුනම නැවෙනවා (සෝලාපැනල් කොයි තරම් බරයිද කියල අයිඩියා එකක් නැහැ, සමහරවිට ඒ බාර් උනත් හරියන්න ඉඩ තියනවා). බාර් එකේ පලල පැත්ත සයිඩ් එකට තියන විදියට සෙට් කරොත් නම් නැමෙන්නෙ නැහැ
  එහෙම නැත්නම් පොඩ්ඩක් වැඩි තික්නස් එකක් තියන ඇලුමිනියම් බාර් එකකින් හදන්න පුලුවන්(දන්න තරමින් ඇලුමිනියම් බාර් එන්නෙ තික්නස් එකෙන් නෙමෙයි kg/m වලින්)
  බාර් වලින් පොඩි ස්ට්‍රක්චර් එකක් වගේ හදාගත්තා නම් අවුලක් නැතුව වැඩේ ගොඩදාන්න පුලුවන්
  බාර් හයිකරද්දි නිකන් විදල ඇන/නට් දාන්නෙ නැතුව L බාර් කෑලි කපල ඒව බාර් වලට rivet කරලා බාර් ජොයින්ට් කරා නම් පට්ට ස්ටේබල් වෙයි. වහලක් උඩ හයි වෙන නිසා ඇලුමිනියම් බාර් වලින් කරා කියලා අවුලක් වෙන එකක් නැහැ. කල් පැවැත්මත් වැඩියිනේ.

  PS: google කරලා බැලුවම ඔය වැඩේටම ගන්න ඇලුමිනියම් බාර් තියනවා, ඒව අර L bar කෑලි වලින් ජොයින්ට් කරන්න පුලුවන්. Allumex හරි SwissTek හරි ශෝරූම් එකකට කෝල් එකක් දාල බලපන් මෙහෙ ඒ බාර් තියනවද කියලා
   

  ion hide

  Member
 • Nov 8, 2015
  79
  4
  8
  අැලුෙමක්ස් එකට ගිහින් වැ ෙඩ කියපන් මචන් වැ ෙඩ ට හරියන ෙසක් සන් ගැන කියයි