ජීවිතේ ගැන කලකිරුණා මං රට හැරයන්න තීරණය කළා - පියුමි

Honert

Well-known member
 • Aug 21, 2017
  1,174
  234
  63
  මෙයා රට අතෑරලා යන්නේ නෑ..
  කොටින්ම කිව්වොත් යන්න බෑ..
  බැරි බව දන්න නිසා තමයි යනවා යනවා කියලා දෙතුන් පාර හයිලයිට් කරලා කියන්නේ ඩිමාන්ඩ් කරගන්න
   

  MARVELS_SL

  Well-known member
 • Nov 9, 2016
  1,297
  388
  83
  Malabe
  මෙයා රට අතෑරලා යන්නේ නෑ..
  කොටින්ම කිව්වොත් යන්න බෑ..
  බැරි බව දන්න නිසා තමයි යනවා යනවා කියලා දෙතුන් පාර හයිලයිට් කරලා කියන්නේ ඩිමාන්ඩ් කරගන්න
  ඒ ඇයි යන්න බැරි ?
   

  Bitter Truth

  Well-known member
 • Dec 19, 2015
  4,993
  7,007
  113
  මහරගම
  ඒ ඇයි යන්න බැරි ?

  ලංකාවෙ විතරයි මුංට පිලිගැනීමක් තියෙන්නෙ..ගියත් යයි මොකෙක් හරි මෝඩයෙක් කරගැහුවොත්..නැත්නම් කොහොමද මුං ඵහේ ගිහින් ජීවත් වෙන්නෙ..මුංට මහන්සිවෙලා වැඩ කරල පුරුද්දක් නෑ.. 😁
   
  • Like
  Reactions: shenat

  MARVELS_SL

  Well-known member
 • Nov 9, 2016
  1,297
  388
  83
  Malabe
  ලංකාවෙ විතරයි මුංට පිලිගැනීමක් තියෙන්නෙ..ගියත් යයි මොකෙක් හරි මෝඩයෙක් කරගැහුවොත්..නැත්නම් කොහොමද මුං ඵහේ ගිහින් ජීවත් වෙන්නෙ..මුංට මහන්සිවෙලා වැඩ කරල පුරුද්දක් නෑ.. 😁
  ඒක ඇත්ත . මුන්ව කරගහන්න උන් ඉන්නවා බන්
   

  aggregate

  Well-known member
 • Jun 8, 2011
  7,104
  3,073
  113
  Animated GIF