..බ්‍රෂිලයේ ඉගුඅෂු දිය ඇල්ල..

Ereshaz77

Member
Apr 3, 2010
56,824
3,865
0
Sri Lanka
..බ්‍රෂිලයේ ඉගුඅෂු දිය ඇල්ල..

බ්‍රෂිලය සහ ආජෙන්ටිනා දේශ සිමා අතර පිහිටා තිබෙන ලස්සන දිය ඇල්ලක්
"Iguazu Falls In Brazil"


iguazu-falls1.jpg


Iguazu_Falls_.jpg


iguazu-falls-brazil1.jpg


Natural-Wonder-of-Iguazu-Falls.jpg


iguazu-falls.jpg


Amazing-Iguazu-Falls.jpg


Beautifull-Iguazu-falls.jpg


Iguazu-falls-hellicopter-views.jpg..දිය ඇල්ලේ විඩ්යෝ දර්ශනයක්..


රෙප් වලට +6
 

sujeewahms

Well-known member
 • Nov 27, 2008
  1,827
  765
  113
  Narammala
  පට්ට මචං.
  මේකනම් දිය ඇල්ලක් නෙමේ. දිය ඇලි සංකීර්ණයක්. ලංකාවේ නැති උනාට පිට රටවල මේ වගේ දිය ඇලි ගොඩක් තියනවා. ලස්සනයි.

  තැන්ක්ස් අපිත් එක්ක බෙදා ගත්තට.

  මගෙන් රෙප් 5 ක්

  sori macan

  You must spread some Reputation around before giving it to Ereshaz77 again.

   
  Last edited:

  Ereshaz77

  Member
  Apr 3, 2010
  56,824
  3,865
  0
  Sri Lanka

  පට්ට මචං.
  මේකනම් දිය ඇල්ලක් නෙමේ. දිය ඇලි සංකීර්ණයක්. ලංකාවේ නැති උනාට පිට රටවල මේ වගේ දිය ඇලි ගොඩක් තියනවා. ලස්සනයි.

  තැන්ක්ස් අපිත් එක්ක බෙදා ගත්තට.

  මගෙන් රෙප් 5 ක්

  sori macan

  You must spread some Reputation around before giving it to Ereshaz77 again.  patta macho.....

   
  Last edited: