මචන්ලා Oensys Capital (Pvt) Ltd ගැන මොනවද දන්නේ

wildboar

Well-known member
 • Nov 30, 2015
  1,670
  335
  83
  Wasgamuwa
  මචන්ලා Oensys Capital (Pvt) Ltd ගැන මොනවද දන්නේ උඹලා?
  1. Work-Life balance එක කොහොමද?
  2. Working Environment එක කොහොමද?
  3. Overall, ප්ලේස් එක කොහොමද?
  4. Incremnt ehema denawada?