මහින්දානන්ද ගෙන් කාබනික පොටෑසියම්

nicjosh83

Well-known member
 • Oct 19, 2018
  23,238
  10,973
  113
  ඔය කාබනික ලබ්බට මම විරුද්ධයි. ප්‍රශ්නේ එක නෙමෙයි.

  මෙතන මේ දන්නවා වගේ හිනා වෙන උන් මොකටද හිනා වෙන්නේ, තමන්ට මද?


  https://journals.ashs.org/horttech/view/journals/horttech/17/4/article-p455.xml

  Potassium sulfate (K2SO4).​

  When K2SO4 is derived from natural sources, it is allowed for organic crop production. Much of the current production of organically approved K2SO4comes from the Great Salt Lake in Utah. It may not undergo further processing or purification after mining or evaporation other than crushing and sieving. This product is not allowed in some European countries without special permission from the certifying agency. It generally contains ≈40% K and 17% S.

  Rock powders.​

  Mined rocks, including ballast, biotite, mica, feldspars, granite, and greensand, are allowed without restriction. Tremendous variability exists in the K release rate from these mineral sources. Some of them are wholly unsuitable as K sources for plant nutrition because of their limited solubility and their heavy and bulky nature, whereas others may have value over long periods of time. In general, a smaller particle size translates to a greater surface area, reactivity, and weathering rate.

  Seaweed.​

  Because sea water contains an average of 0.4 g·kg−1 K, seaweed may accumulate up to several percent K. When harvested, seaweed biomass can be used directly as a K source or the soluble K may be extracted. These K sources are readily soluble and typically contain less than 2% K. Although seaweed-derived products are excellent K sources, their low K content and accompanying transportation costs can make it problematic for field-scale use, especially far from the harvesting area.

  Sylvinite [potassium chloride (KCL)].​

  KCl is restricted in the USDA standards unless it is from a mined source (such as sylvinite) and undergoes no further processing to remove sodium salts. It must be applied in a manner that minimizes Cl accumulation in the soil. Generally, KCl should only be used after consultation with the certifying agency. The Canadian CGSB has included KCl on the “permitted substances list” for organic food production systems. Unprocessed sylvinite often contains ≈17% K.

  Wood ash.​

  Ash from hardwood trees served as one of the earliest sources of K for building soil fertility. This highly variable material is composed of whatever elements were initially present in the wood and were not volatilized when it was burned. Wood ash is an alkaline material, with a pH ranging from 9 to 13, and has a liming effect of between 8% and 90% of the total neutralizing value of commercial limestone. In terms of commercial fertilizer, average wood ash would have an analysis of ≈0% N, 1% P, and 4% K. The use of ash derived from manures, biosolids, coal, and some substances is prohibited for organic production. Control with the certifying organization before applying ash to soil.
  Growers using organic production practices, like all growers, have a need for an adequate supply of soil K to sustain healthy and high-yielding crops. There are many excellent sources of K that are available for replacing the nutrients removed from the soil in harvested crops. Materials used as a K source for organic production must release the nutrient at a rate sufficient to meet the demand of the crop, but there are no commonly available procedures to predict this release rate. Soil minerals and crushed rocks may provide a source of K, but their release rate can be quite variable and is often inadequate prevent crop deficiency. Failure to maintain adequate K in the root zone will result in poor water use efficiency, greater pest problems, decreased harvest quality, and reduced yields. Regular soil testing for K is the key for establishing the requirement for fertilization. If a need for supplemental K exists, organic producers generally should first consider locally available K resources and supplement with mineral sources. The expense of transporting and applying low nutrient content amendments must also be considered.
   
  Last edited:
  • Like
  Reactions: erozan and AEG

  shenat

  Well-known member
 • May 13, 2007
  26,719
  23,099
  113
  ආශ්චර්යමත් රටක
  කාබනික බයියන්ව අන්දන්න රසායනික පෝරම "කාබනික" ලේබල් එක ගහල දෙනවා. 🤭

  උන් තමයි ඔය youtube එකට මොකෙක් හරි වතුරෙන් දුවන වාහනයක් කියලා තඩි පචයක් දාලා අපි ඒකෙ වැරැද්දක් පෙන්නුවම අම්ම මුත්තා මතක් කරලා බනින්නෙ "තොපි ඉන්නකන් රට හදන්න බෑ හැමදේම බෑ කියන්නෙ" කියලා 🤦‍♂️🤦‍♂️🤭🤭
   

  erozan

  Well-known member
 • Mar 18, 2011
  64,880
  13,566
  113
  Malabe
  තෝ හිතුවද පොලවේ තියන තියන ඒවා ගස් වලට උරා ගන්නවා කියලා ??
  එහෙනම් අපි කන කෑම වල polyethylene එහෙමත් ඇති.. ගොම , එළු බෙටි, එහෙමත් ඇති. රසායනික පෝර වලින් හානිය වෙන විදියවත් දන්නේ නැති ගොන් හරකෙක් නේ බන් උබ.
  උබ කියන විදියට පොලවේ තියන යකඩ කෑලි , සිමෙන්ති එහෙමත් ගස් වලට උරා ගන්නවා ඇති. ඌ උරාගන්නේ ඌට ඕන කොටස් මිසක් උබ දාන දාන එක හාල් ඇට ඇතුලෙයි , ගෙඩි ඇතුලටයි යන්නේ නෑ හරකෝ.. :rofl:
  ඕක කියපන් @malakadss පොන්ස්ට ඌ තමයි රසායනික පොර හොදයි කියාගෙන ආවෙ,🤣🤣🤣
  උබල වගේ හරක්ට වෙලා තියෙන්නෙ කියන්නෙ මොකක්ද කියල තේරුම් ගන්ඩ තරමෙවත් මොලයක් නැති එක..🤭🤭🤭


  කාබනික බයියන්ව අන්දන්න රසායනික පෝරම "කාබනික" ලේබල් එක ගහල දෙනවා. 🤭
  ලොල් ඔය ගෙනල්ල තියෙන kcl රසානනික පෝරක්ද් පොන්නයො,????? ඔප්පු කරපන්කො පුලුවන් නම් ,නොදන්න බයිල කියවන්ඩ ගිහින් ගූ බඩු හත්පොලේ ගාගෙන ඉන්නෙ..🤣🤣🤣🤣
  ------ Post added on Oct 14, 2021 at 8:18 AM
   

  maxtalker

  Well-known member
 • Oct 7, 2007
  4,949
  7,156
  113
  ඕක කියපන් @malakadss පොන්ස්ට ඌ තමයි රසායනික පොර හොදයි කියාගෙන ආවෙ,🤣🤣🤣
  උබල වගේ හරක්ට වෙලා තියෙන්නෙ කියන්නෙ මොකක්ද කියල තේරුම් ගන්ඩ තරමෙවත් මොලයක් නැති එක..🤭🤭🤭  ලොල් ඔය ගෙනල්ල තියෙන kcl රසානනික පෝරක්ද් පොන්නයො,????? ඔප්පු කරපන්කො පුලුවන් නම් ,නොදන්න බයිල කියවන්ඩ ගිහින් ගූ බඩු හත්පොලේ ගාගෙන ඉන්නෙ..🤣🤣🤣🤣
  ------ Post added on Oct 14, 2021 at 8:18 AM
  KCl වල තියන කාබනික සංගටකෙ කියහංකො බලන්ඩ ...
   

  erozan

  Well-known member
 • Mar 18, 2011
  64,880
  13,566
  113
  Malabe
  උන් තමයි ඔය youtube එකට මොකෙක් හරි වතුරෙන් දුවන වාහනයක් කියලා තඩි පචයක් දාලා අපි ඒකෙ වැරැද්දක් පෙන්නුවම අම්ම මුත්තා මතක් කරලා බනින්නෙ "තොපි ඉන්නකන් රට හදන්න බෑ හැමදේම බෑ කියන්නෙ" කියලා 🤦‍♂️🤦‍♂️🤭🤭
  තෝ නේද වතුරෙන් දුවන එන්ජිමක් උස්සන් ඇව්ත් ගූ උනේ, දැන් ඒකදි අපි කියපුව අපිටම කියනවද,🤣🤣🤣🤣🤣

  උන් තමයි ඔය youtube එකට මොකෙක් හරි වතුරෙන් දුවන වාහනයක් කියලා තඩි පචයක් දාලා අපි ඒකෙ වැරැද්දක් පෙන්නුවම අම්ම මුත්තා මතක් කරලා බනින්නෙ "තොපි ඉන්නකන් රට හදන්න බෑ හැමදේම බෑ කියන්නෙ" කියලා 🤦‍♂️🤦‍♂️🤭🤭
  තෝ නේද වතුරෙන් දුවන එන්ජිමක් උස්සන් ඇව්ත් ගූ උනේ, දැන් ඒකදි අපි කියපුව අපිටම කියනවද,🤣🤣🤣🤣🤣
  ------ Post added on Oct 14, 2021 at 8:21 AM
   

  topkollek

  Well-known member
 • May 22, 2014
  18,267
  13,532
  113
  ┬┴┬┴┤(·_├┬┴┬┴
  ඔය කාබනික ලබ්බට මම විරුද්ධයි. ප්‍රශ්නේ එක නෙමෙයි.

  මෙතන මේ දන්නවා වගේ හිනා වෙන උන් මොකටද හිනා වෙන්නේ, තමන්ට මද?


  https://journals.ashs.org/horttech/view/journals/horttech/17/4/article-p455.xml

  Potassium sulfate (K2SO4).​

  When K2SO4 is derived from natural sources, it is allowed for organic crop production. Much of the current production of organically approved K2SO4comes from the Great Salt Lake in Utah. It may not undergo further processing or purification after mining or evaporation other than crushing and sieving. This product is not allowed in some European countries without special permission from the certifying agency. It generally contains ≈40% K and 17% S.

  Rock powders.​

  Mined rocks, including ballast, biotite, mica, feldspars, granite, and greensand, are allowed without restriction. Tremendous variability exists in the K release rate from these mineral sources. Some of them are wholly unsuitable as K sources for plant nutrition because of their limited solubility and their heavy and bulky nature, whereas others may have value over long periods of time. In general, a smaller particle size translates to a greater surface area, reactivity, and weathering rate.

  Seaweed.​

  Because sea water contains an average of 0.4 g·kg−1 K, seaweed may accumulate up to several percent K. When harvested, seaweed biomass can be used directly as a K source or the soluble K may be extracted. These K sources are readily soluble and typically contain less than 2% K. Although seaweed-derived products are excellent K sources, their low K content and accompanying transportation costs can make it problematic for field-scale use, especially far from the harvesting area.

  Sylvinite [potassium chloride (KCL)].​

  KCl is restricted in the USDA standards unless it is from a mined source (such as sylvinite) and undergoes no further processing to remove sodium salts. It must be applied in a manner that minimizes Cl accumulation in the soil. Generally, KCl should only be used after consultation with the certifying agency. The Canadian CGSB has included KCl on the “permitted substances list” for organic food production systems. Unprocessed sylvinite often contains ≈17% K.

  Wood ash.​

  Ash from hardwood trees served as one of the earliest sources of K for building soil fertility. This highly variable material is composed of whatever elements were initially present in the wood and were not volatilized when it was burned. Wood ash is an alkaline material, with a pH ranging from 9 to 13, and has a liming effect of between 8% and 90% of the total neutralizing value of commercial limestone. In terms of commercial fertilizer, average wood ash would have an analysis of ≈0% N, 1% P, and 4% K. The use of ash derived from manures, biosolids, coal, and some substances is prohibited for organic production. Control with the certifying organization before applying ash to soil.
  Growers using organic production practices, like all growers, have a need for an adequate supply of soil K to sustain healthy and high-yielding crops. There are many excellent sources of K that are available for replacing the nutrients removed from the soil in harvested crops. Materials used as a K source for organic production must release the nutrient at a rate sufficient to meet the demand of the crop, but there are no commonly available procedures to predict this release rate. Soil minerals and crushed rocks may provide a source of K, but their release rate can be quite variable and is often inadequate prevent crop deficiency. Failure to maintain adequate K in the root zone will result in poor water use efficiency, greater pest problems, decreased harvest quality, and reduced yields. Regular soil testing for K is the key for establishing the requirement for fertilization. If a need for supplemental K exists, organic producers generally should first consider locally available K resources and supplement with mineral sources. The expense of transporting and applying low nutrient content amendments must also be considered.

  Sylvinite [potassium chloride (KCL)].​

  KCl is restricted in the USDA standards unless it is from a mined source (such as sylvinite) and undergoes no further processing to remove sodium salts. It must be applied in a manner that minimizes Cl accumulation in the soil. Generally, KCl should only be used after consultation with the certifying agency. The Canadian CGSB has included KCl on the “permitted substances list” for organic food production systems. Unprocessed sylvinite often contains ≈17% K.

  දැන් ඔය ගෙන්නන පොටෑසියම් ක්ලෝරයිඩ් මේ විදිහට හදපුවද?
   

  AEG

  Well-known member
 • Jul 5, 2012
  788
  1,266
  93

  ඕක කියපන් @malakadss පොන්ස්ට ඌ තමයි රසායනික පොර හොදයි කියාගෙන ආවෙ,🤣🤣🤣
  උබල වගේ හරක්ට වෙලා තියෙන්නෙ කියන්නෙ මොකක්ද කියල තේරුම් ගන්ඩ තරමෙවත් මොලයක් නැති එක..🤭🤭🤭  ලොල් ඔය ගෙනල්ල තියෙන kcl රසානනික පෝරක්ද් පොන්නයො,????? ඔප්පු කරපන්කො පුලුවන් නම් ,නොදන්න බයිල කියවන්ඩ ගිහින් ගූ බඩු හත්පොලේ ගාගෙන ඉන්නෙ..🤣🤣🤣🤣
  ------ Post added on Oct 14, 2021 at 8:18 AM
  උඹලගෙ තොල් බරිය පෝස්ට් එක සිය පාරක් විතර එඩිට් කරල ....😂🤣

  උඹල කියන ඒව උඹලට වත් තේරෙන්නේ නෑ ... පව් බං අපි ... මොංගල් ඇමති ල ඉන්න රටක ඉපදුන ... 😑☹️
  FB_IMG_1634177237845.jpg
  FB_IMG_1634177237845.jpg
   

  erozan

  Well-known member
 • Mar 18, 2011
  64,880
  13,566
  113
  Malabe
  උඹලගෙ තොල් බරිය පෝස්ට් එක සිය පාරක් විතර එඩිට් කරල ....😂🤣

  උඹල කියන ඒව උඹලට වත් තේරෙන්නේ නෑ ... පව් බං අපි ... මොංගල් ඇමති ල ඉන්න රටක ඉපදුන ... 😑☹️
  View attachment 147624View attachment 147624
  ඔව් ඔව් ඇමති තමයි ෆේජ් කරන්නෙ ලොල්, මෝඩ ගුපියන්ගෙ මෝඩ කතා..🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
   

  AEG

  Well-known member
 • Jul 5, 2012
  788
  1,266
  93
  උඹලගෙ තොල් බරිය පෝස්ට් එක සිය පාරක් විතර එඩිට් කරල ....😂🤣

  උඹල කියන ඒව උඹලට වත් තේරෙන්නේ නෑ ... පව් බං අපි ... මොංගල් ඇමති ල ඉන්න රටක ඉපදුන ... 😑☹️
  View attachment 147624View attachment 147624
  @erozan අන්තිමට පොටෑසියම් හැලිල සේරම කාබනික වෙලා ... .උඹට කිරියෙ රෙවුන වගේ ඌට බුකියෙ රෙවිල ....🤣🤣🤣🤣
   
  • Haha
  Reactions: shenat and Die-hard

  y2j2

  Well-known member
 • Aug 4, 2006
  2,248
  430
  83
  EaRtH
  ඕක කියපන් @malakadss පොන්ස්ට ඌ තමයි රසායනික පොර හොදයි කියාගෙන ආවෙ,🤣🤣🤣
  උබල වගේ හරක්ට වෙලා තියෙන්නෙ කියන්නෙ මොකක්ද කියල තේරුම් ගන්ඩ තරමෙවත් මොලයක් නැති එක..🤭🤭🤭  ලොල් ඔය ගෙනල්ල තියෙන kcl රසානනික පෝරක්ද් පොන්නයො,????? ඔප්පු කරපන්කො පුලුවන් නම් ,නොදන්න බයිල කියවන්ඩ ගිහින් ගූ බඩු හත්පොලේ ගාගෙන ඉන්නෙ..🤣🤣🤣🤣
  ------ Post added on Oct 14, 2021 at 8:18 AM
  lol iskole mokadda bun?
   

  nicjosh83

  Well-known member
 • Oct 19, 2018
  23,238
  10,973
  113
  KCl වල තියන කාබනික සංගටකෙ කියහංකො බලන්ඩ ...

  උඹ ඔය අහන ප්‍රශ්නේ තේරුම උඹ දන්නවද? දැන් මෙහෙමෙ හිතපන්කෝ...ඔය පහල අලෝල තියන්නේ compost වල Australian Standards requirements. දැන් උඹ කියන්නේ ඇම්මොනියම්, නයිට්‍රජන් තියනවා කියල ඕක compost හරි organic compost හරි වෙන්නේ නෑ කියලද ?

  උඹලට පිස්සුද බන් :ROFLMAO: 🤭 🖖


  sh6zvYy.png  nWoREi2.png  0kADdDI.png  KCl is restricted in the USDA standards unless it is from a mined source (such as sylvinite) and undergoes no further processing to remove sodium salts. It must be applied in a manner that minimizes Cl accumulation in the soil. Generally, KCl should only be used after consultation with the certifying agency. The Canadian CGSB has included KCl on the “permitted substances list” for organic food production systems. Unprocessed sylvinite often contains ≈17% K.
   

  maxtalker

  Well-known member
 • Oct 7, 2007
  4,949
  7,156
  113
  ඔව් ඔව් ඇමති තමයි ෆේජ් කරන්නෙ ලොල්, මෝඩ ගුපියන්ගෙ මෝඩ කතා..🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
  KCl වල තියන කාබනික සංයෝගෙ අහපුවාම කීක් නෑ. මුඩුක්කු ගෑණි වගේ බුරා පයින්ඩ විතරයි දන්නෙ කාබනික වේසි
   

  erozan

  Well-known member
 • Mar 18, 2011
  64,880
  13,566
  113
  Malabe
  KCl වල තියන කාබනික සංගටකෙ කියහංකො බලන්ඩ ...
  ගුගල් කරල බලාගනින්කො පොන්ස් කාබන්කික වගාවෙදි භාවිතා කරන්නෙ කොහොමද කියල, @malakadss දැන් හරිද ඕකනෙ මම මුලදිම ඇහුගෙ එප්පාවල තියෙන්නෙ රසායන නිධියක්ද කියල, කොහෙද ඉති ගු ඇන් පි පොන්සියො o/l ෆේල්නෙ, කොහෙ තේරෙන්ඩද,🤣🤣🤣🤣🤣
   

  topkollek

  Well-known member
 • May 22, 2014
  18,267
  13,532
  113
  ┬┴┬┴┤(·_├┬┴┬┴
  කාබනික බයියන්ව අන්දන්න රසායනික පෝරම "කාබනික" ලේබල් එක ගහල දෙනවා. 🤭
  සිලින්ඩරේ ප්‍රිමියම් කියල ඇඳල බයියොන්ට ප්‍රීමියම් ගෑස් දුන්න වගෙ :sneaky:
   
  • Haha
  Reactions: AEG

  nicjosh83

  Well-known member
 • Oct 19, 2018
  23,238
  10,973
  113

  Sylvinite [potassium chloride (KCL)].​

  KCl is restricted in the USDA standards unless it is from a mined source (such as sylvinite) and undergoes no further processing to remove sodium salts. It must be applied in a manner that minimizes Cl accumulation in the soil. Generally, KCl should only be used after consultation with the certifying agency. The Canadian CGSB has included KCl on the “permitted substances list” for organic food production systems. Unprocessed sylvinite often contains ≈17% K.

  දැන් ඔය ගෙන්නන පොටෑසියම් ක්ලෝරයිඩ් මේ විදිහට හදපුවද?

  ඒක මම කොහොමද දන්නේ. මම කියන්නේ මෙතන පණ්ඩිතයෝ වගේ හිනා වෙන ගොන් පඬි යෝ chemistry වල අ යන්න ආ යන්න වත් දන්නේ නෑ.

  බොරුවට පණ්ඩිතයෝ වගේ පොටෑසියම් දැක්ක ගමන්, ඒක organic නෑ ලු. organic , inorganic කියන දෙකේ වෙනස වත් මුන් දන්නවද ?
   

  erozan

  Well-known member
 • Mar 18, 2011
  64,880
  13,566
  113
  Malabe
  උඹ ඔය අහන ප්‍රශ්නේ තේරුම උඹ දන්නවද? දැන් මෙහෙමෙ හිතපන්කෝ...ඔය පහල අලෝල තියන්නේ compost වල Australian Standards requirements. දැන් උඹ කියන්නේ ඇම්මොනියම්, නයිට්‍රජන් තියනවා කියල ඕක compost හරි organic compost හරි වෙන්නේ නෑ කියලද ?

  උඹලට පිස්සුද බන් :ROFLMAO: 🤭 🖖


  sh6zvYy.png  nWoREi2.png  0kADdDI.png  KCl is restricted in the USDA standards unless it is from a mined source (such as sylvinite) and undergoes no further processing to remove sodium salts. It must be applied in a manner that minimizes Cl accumulation in the soil. Generally, KCl should only be used after consultation with the certifying agency. The Canadian CGSB has included KCl on the “permitted substances list” for organic food production systems. Unprocessed sylvinite often contains ≈17% K.
  මේ @malakadss වගේ ගු ඇන් පි පොන්නයන්ට සරල බුද්ධිය නැ ban, අර එප්පාවල නිධියත් රසායනික වෙනව, වෙන එකක් තියා වතුරත් රසායනිකයි කාබන් නැ කියාගෙන ආවෙ, 🤣🤣🤣🤣🤣
   

  nicjosh83

  Well-known member
 • Oct 19, 2018
  23,238
  10,973
  113
  KCl වල තියන කාබනික සංයෝගෙ අහපුවාම කීක් නෑ. මුඩුක්කු ගෑණි වගේ බුරා පයින්ඩ විතරයි දන්නෙ කාබනික වේසි

  උඹේ ඔය ප්‍රශ්නේ මෝඩ කම උඹට තේරෙන්නේ නැද්ද ? :ROFLMAO:
   

  MARADANA1

  Well-known member
 • Sep 15, 2008
  1,644
  1,640
  113
  JAPAN
  පොටෑසියම් ක්ලෝරයිඩ් කියන්නේ අකාබනික සංයෝගයක්. ඒවා වාණිජව නිෂ්පාදනය කරන්නේ පොළොවෙ ගොඩක් කාලයක් තිස්සේ තැන්පත්වී තිබ්බ ඝනීභවනය වුන ලවණ තට්ටු වලින්. මේවා වගාවන්ට එක් කලාම පසට හෝ ශාකවලට හෝ පරිභෝජනය කරන්නන්ට හානියක් වෙන්නේ නෑ.

  කාබනික සියල්ල හොඳයි කියලත් අකාබනික සියල්ල නරකයි කියලත් මේ රජය වගේම ඒ ඉන්න උපදේශකයන්ගෙත් තර්කය. අකාබනික භීතිය ඇතිකළ අය මේ කරන්නේ ජනතාව ඇන්දීමකි. ඇත්තටම බැලුවොත් ජලයත් අකාබනිකයි. මේක ඇවිල්ල බන් තමන්ගේ කාබනික තියරිය නිවැරදි බව ඔප්පු කිරීමට උත්සාහ කරන අඳබාල උත්සාහයක්