සම්පත් එකේ FD එකට පොලිය 26%

Draco Malfoy

Well-known member
 • Feb 9, 2019
  5,622
  11,579
  113
  Malfoy Manor, Wiltshire, England.
  සම්පත් බැංකුවෙ මාස 13ට දාන FD එකේ වාර්ශික පොලිය 26%.
  අඩුම මුදල 25,000 සිට ඉහලට ඕනම ගානක්. (සම්පත් එකේ අනිත් FD වලට අඩුම මිලියනයක් ඕනෙලු)
  පොලී මුදල මාසෙන් මාසෙට ගත්තොත් නම් වාර්ශික පොලිය 23% යි, කල්පිරෙනකම් ඉදල ගත්තම තමා 26%
  සම්පත් විශ්ව එක තියෙනවනම් ඒකෙන්ම දාන්න පුලුවන්.

  කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් දාන්න එතකොට උද්දමනය නිසා නැතිවෙන ගානෙන් පොඩ්ඩක් හරි අඩු කරගන්න පුලුවන්නෙ.

  UPDATE
  අවුරුදු 5ක් දාන්න හැකියාවක් තියෙනවනම් DFCC එකේ බලන්න 30% පොලිය දෙනව.

  පොලී මුදල මාසෙන් මාසෙට ගත්තොත් නම් 20% දෙන්නෙ.

  https://www.dfcc.lk/interest-rates/fd-rates/

  කෝල් එකක් දීල වැඩි විස්තර අහන්න එයාලගෙන්(eg: minimum amount, etc)
   
  Last edited:

  Zllion

  Active member
 • Sep 13, 2018
  238
  71
  28
  සම්පත් බැංකුවෙ මාස 13ට දාන FD එකේ වාර්ශික පොලිය 26%.
  අඩුම මුදල 25,000 සිට ඉහලට ඕනම ගානක්. (සම්පත් එකේ අනිත් FD වලට අඩුම මිලියනයක් ඕනෙලු)
  පොලී මුදල මාසෙන් මාසෙට ගත්තොත් නම් වාර්ශික පොලිය 23% යි, කල්පිරෙනකම් ඉදල ගත්තම තමා 26%
  සම්පත් විශ්ව එක තියෙනවනම් ඒකෙන්ම දාන්න පුලුවන්.

  කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් දාන්න එතකොට උද්දමනය නිසා නැතිවෙන ගානෙන් පොඩ්ඩක් හරි අඩු කරගන්න පුලුවන්නෙ.
  sampath vishwa eke option ekak thiyenwada ?
   

  dilan91

  Well-known member
 • Mar 9, 2015
  496
  434
  63
  Dan sampath vishwa eka Fee eka kohmada
  1668307146712.png