ස්මාට් වොච් බැදන් - සුක-ංන් එපා

slsaico

Well-known member
 • Jul 19, 2008
  5,335
  1,914
  113
  ඇල්ල
  2F5ipSf.jpg
   

  Roxxy2K

  Well-known member
 • Dec 23, 2018
  9,275
  11,286
  113
  අවතක්සෙරුව පසුතැවිමට හෙතුවෙන්නහ් පුලුවනි ...
  සැමවිට අඩි පාර මකන්න පුරුදු වෙන්නහ් :lol:
  බැඳපු නර්ස්ලා තමා වැඩිමනක්. උනුත් දන්නවා අඩිපාරවල් මකාගන්න. 😂😂
   

  charith84

  Well-known member
 • Jun 22, 2006
  9,770
  5,112
  113
  බැඳපු නර්ස්ලා තමා වැඩිමනක්. උනුත් දන්නවා අඩිපාරවල් මකාගන්න. 😂😂
  ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ෆොන් තියෙනහ් ලොකෙශන් නිතරම ඔන් කරගෙනහ් ඉන්න ගැනුන්ගෙන් පරිස්සම් වෙන්නහ්
  උන් ගිය තැන් එ තැන් වල කොච්චර වෙලා හිටියද කියලා රෙකොඩ් වෙනවාහ්
  මෙනුවල් මකන්නහ් ඔනි ...
   

  Roxxy2K

  Well-known member
 • Dec 23, 2018
  9,275
  11,286
  113
  ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ෆොන් තියෙනහ් ලොකෙශන් නිතරම ඔන් කරගෙනහ් ඉන්න ගැනුන්ගෙන් පරිස්සම් වෙන්නහ්
  උන් ගිය තැන් එ තැන් වල කොච්චර වෙලා හිටියද කියලා රෙකොඩ් වෙනවාහ්
  මෙනුවල් මකන්නහ් ඔනි ...
  අඩෝ ඒ කොහොමද ඒක බලන්නේ. හුකා.
   

  hi.dushan

  Well-known member
 • Jun 29, 2009
  4,768
  4,136
  113
  ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ෆොන් තියෙනහ් ලොකෙශන් නිතරම ඔන් කරගෙනහ් ඉන්න ගැනුන්ගෙන් පරිස්සම් වෙන්නහ්
  උන් ගිය තැන් එ තැන් වල කොච්චර වෙලා හිටියද කියලා රෙකොඩ් වෙනවාහ්
  මෙනුවල් මකන්නහ් ඔනි ...
  අපිට ඕන තැන විතරක් මකන්න පුළුවන් ද ?
   
  • Like
  Reactions: Stimulus mind