~:||සොබාදහමට තරහා ගිහින් ||:~

GIhan GTR

Well-known member
 • Oct 8, 2008
  7,541
  777
  113
  RighT HerE
  අනේ " සොබා... "
  මම නම් ඔයාට ආදරෙයි...
  ඔයා මට මොකුත් කරදරයක් කරන්නේ නෑ නේද...?
  උම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්මා....
  ;););););)
   

  onlinesuresh

  Member
  Oct 2, 2008
  1,033
  273
  0
  Searching . . .
  එ දවස්වල මිනිසුන්ට අධයාපනයක් ඕන වුනේ නැ. මොකද, ඔවුන් ස්වභාව ධර්මයට අනුව වෙනස් වුන හින්දා. එත් අද ජීවත් වෙන්න, අපිට හොඳ අධයාපනයක් අනිවාර්යයෙන්ම අවශයයි. මොකද, අද අපි ස්වභාව ධර්මය අපිට ඕන විදිහට වෙනස් කරලා තියෙන හින්දා. :)